Annons
Annons
© firebrandphotography-dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 februari 2013

Uppdateringen av RoHS är här

Det ursprungliga direktivet som infördes under 2006 för att begränsa användandet av kvicksilver, kadmium, bly och vissa flamskyddsmedel i elektronikprodukter. Har nu fått sig en uppdatering – RoHS 2.

Det nya direktivet antogs förvisso under 2011 men har egentligen inte inneburit något nytt förens nu. De viktigaste delarna i uppdateringen är att direktivet kommer att utökas gradvis till att omfatta allt fler produktgrupper. Vid 2019 är tanken att RoHS2-direktivet ska omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning (med vissa undantag). Samtidigt kommer nya kriterier för undantag att införas – samt att dessa undantag blir tidsbegränsade till fem år, och kan då förnyas. Från och med 2013 används det så kallade CE-märket för att visa att en produkt uppfyller de krav som RoHS ställer. De krav som CE-märkningen ställer på företagen kommer alltså att gälla även RoHS. Det är alltså inga nya ämnen som förbjuds eller begränsas i och med RoHS2-direktivet, gränsvärdena behåller sin nuvarande nivå. Kommissionen ska dock senast 2014 överväga begränsning av ytterligare ämnen. Produktgrupper/kategorier som innefattas av RoHS. I och med det nya direktivet omfattas ytterligare produkter i kategorierna 8, 9 och 11.
 1. Stora hushållsapparater.
 2. Små hushållsapparater.
 3. IT- och telekommunikationsutrustning.
 4. Konsumentutrustning.
 5. Belysningsutrustning.
 6. Elektriska och elektroniska verktyg.
 7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter.
 8. Medicintekniska produkter.
 9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument.
 10. Automater.
 11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.
RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1