Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 31 januari 2002

Morphic Technologies i samarbete med Volvo

Volvo Technology Transfer AB köper 10 procent av aktierna i Morphic Technologies AB. Bolagen ingår därmed ett strategiskt partnerskap för att utveckla gemensamma affärsintressen relaterade till bränsleceller

Bolagens målsättning är att utnyttja Morphic Technologies patent och teknik för bl a produktion av olika bränslecellselement. Bränslecellstekniken bedöms ha en stor framtida potential inom en rad områden, initialt bl a avseende energiaggregat för elproduktion i olika mindre kraftanläggningar men i en framtid även för fordonsmotorer. En av förutsättningarna för att bränsleceller skall nå marknadsacceptans är att de bipolära plattor som bränslecellerna är uppbyggda av, kan tillverkas på ett mer rationellt och kostnadseffektivt sätt. Plattorna utgör idag en väsentlig del av kostnaden vid tillverkning av bränslecellssystem. Morphic Technologies har patent på en metod för tillverkning av sådana plattor, och företagets teknik förväntas kunna sänka tillverkningskostnaden drastiskt. - Samarbetet är en milstolpe i Morphics utveckling och ytterligare en bekräftelse på att omvärlden tror på vår teknik, säger Peter Heidlund, styrelseordförande i Morphic Technologies. Volvo Technology Transfer AB kommer att inneha 10 procent av aktierna i Morphic Technologies. Aktierna köps av bolagets grundare, som använder hela köpeskillingen för inlösen av optioner. Därigenom tillförs Morphic Technologies hela beloppet på 5,5 Mkr. Volvo har även för avsikt att engagera sig i Morphic Technologies styrelse.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-22 20:26 V14.6.0-2