Annons
Annons
Annons
Annons
© ambro10-dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 februari 2013

Livsfarlig laddare återkallas

Laddare är en av de största källorna till farliga produkter som Elsäkerhetsverket agerar mot. Nu återkallas en USB-laddare med allvarliga brister i isolationsavståndet.

Den farliga USB-laddaren har importerats av Designtorget och sålts i butiken. En av de allvarliga bristerna i USB-laddaren är att det interna isolationsavståndet mellan den nätanslutna delen (230 volt) och den sekundära delen som är ansluten till USB-kontakten är för korta. Överslag kan lätt ske på grund av det korta isolationsavståndet. Mätningarna som Elsäkerhetsverket låtit göra visar att avståndet är mellan 0,0 millimeter och 0,6 millimeter. Kravet är minst 5 millimeter. Bristerna i produkten gör att fara för elchock och brand kan uppstå. Svensk bruksanvisning, EG-försäkran, uppgifter om namn på tillverkaren och annan identifieringsmärkning saknas. Konsumenter som innehar USB-laddaren som är av modellen A1265 bör lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den, rekommenderar Elsäkerhetsverket. © Bild från Elsäkerhetsverket
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2