Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© yuri-arcurs-dreamstime.com Teknik | 05 mars 2013

EU öppnar för Rototests teknik

I en upphandling till ett av EU:s forskningscenter har teknikföretaget Rototests testsystem tagits upp som ett likvärdigt alternativ till nuvarande lagstadgad traditionell testteknik.

Att EU-kommissionen är en enorm byråkratisk maskin är nog de flesta på det klara med. Men vad som kanske inte är lika välkänt är att det finns en underorganisation, ett generaldirektorat, kallat Joint Research Centre, JRC, som arbetar med att ta fram underlag för nya lagförslag. För fordonssektorn ligger forskningscentret vackert beläget i italienska Ispra. Teknikföretaget Rototest som verkar inom fordonssektorn är specialiserat på navkopplade dynamometrar som till skillnad från traditionell teknik ansluter direkt till hjulnaven istället för att använda bilens däck och köra på en trumma. Rototests teknik har många fördelar jämfört med den traditionella. Bland annat kan mätnoggrannheten ökas tiofalt, något som blir allt mer viktigt i och med att emissionskraven skärps. Idag krävs en specialutbildad förare alternativt en körrobot för att kunna uppnå godkända emissionsnivåer. Nuvarande lagstiftning inom EU förordar användning av traditionellt testsystem av rull-typ, så kallad rullande landsväg för certifiering av fordons emissionsutsläpp. Denna icke teknikneutrala lagstiftning är för närvarande ett hinder för Rototest att expandera inom emissionscertifieringsområdet även om företaget har hittat alternativa vägar. – En certifieringstestcell för fordon är mycket kapitalintensiv, förklarar Nils G Engström, vd på Rototest. Vi erbjuder våra kunder ett kostnadseffektivt alternativ där all utveckling inför certifiering kan utföras på våra testsystem och kunden behöver då inte investera i en egen dyr testcell utan kan ”outsourca” själva certifieringstestet. Företaget har fört intensiva diskussioner med JRC i Ispra inför uppbyggnaden av ett nytt fordonslaboratorium. Forskarna på JRC var så pass övertygade om företagets teknik att man beslöt inkludera denna som ett likvärdigt alternativ till traditionell utrustning inför sin upphandling av det nya laboratoriet. När väl upphandlingen presenterades visade den sig innehålla inte bara leverans av testutrustning utan även obligatorisk leverans av byggnadskonstruktioner och kringutrustning. Eftersom Rototest är specialiserat på testsystem valde företaget denna gång att avstå från att delta i denna upphandling. När nu Rototests teknik satt ett tydligt avtryck hos forskarna inom JRC väntas diskussionerna fortgå för att möjliggöra att JRC ges möjlighet att titta närmre på tekniken och vad den kan innebära för testmöjligheterna och lagstiftningen i framtiden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1