Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© mablelo dreamstime.com Elektronikproduktion | 05 mars 2013

Flyttar produktionen till Polen - 150 sägs upp

Getinge-koncernen kommer att flytta produktion av medicintekniska produkter från Eslöv till Polen. Samtidigt bygger man upp ett innovationscentrum i Malmö.

Getinge konsoliderar sin tillverkning för att minska antalet enheter. Som ett led i detta avser affärsområdet Extended Care att flytta tillverkningen av bad- och hygienprodukter från Eslöv till produktionsanläggningen i Poznan, Polen och till tredje part. Den planerade förändringen kommer innebära att tillverkningen i Eslöv successivt avvecklas. Samtlig personal i Arjo Hospital Equipment i Eslöv och på Meditechnik i Tyskland berörs. Övertaligheten i Eslöv och på Meditechnik beräknas till cirka 150 personer, varav merparten i Sverige. Personalen i Eslöv och på Meditechnik har i dag på förmiddagen informerats om de planerade förändringarna. - Vi kommer inleda diskussioner med Arbetsförmedlingen och kommunen för att försöka hitta ny sysselsättning för den personal som blir utan jobb när verksamheten i Eslöv planeras avvecklas, säger Alex Myers, chef för affärsområdet Extended Care. Planen är att påbörja nedläggningen i mitten av 2013 och den beräknas vara slutförd under andra halvan av 2014. Getinges affärsområde Extended Care, verksamt under varumärket ArjoHuntleigh, fortsätter samtidigt att kraftfullt satsa på forskning och utveckling och etablerar ett globalt innovationscentrum i Malmö. Verksamheten kommer att fokusera på att utveckla företagets globala sortiment av mobilitets- ochhygienprodukter och kommer att sysselsätta cirka 65 personer.
Annons
Annons
2021-01-15 12:45 V18.15.12-1