Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© aydindurdu-dreamstime.com Elektronikproduktion | 13 mars 2013

Flexibel svensk robot för mindre tillverkningsföretag

OpiFlex är en orderstyrd, mobil robot som på egen hand förflyttar sig och navigerar mellan stationer i produktionen, dockar in och automatiskt kör igång.

Den är framtagen som en flexibel lösning för små och medelstora företag (SME) som ofta tillverkar små serier i många varianter, vilket ställer höga krav på optimalt maskinutnyttjande och produktionsflöde. Nu pågår världens första kommersiella installation av konceptet som 19 mars förevisas på företaget CH Industry i Eskilstuna. Mer än 70 procent av alla tillverkningsföretag i Sverige är SME-företag, som till exempel underleverantörer till fordonsindustrin eller legotillverkare. Men inte ens 10 procent av deras maskiner är automatiserade, vilket gör det tufft i den globala konkurrensen. Tillverkning i små serier och i många varianter ger mycket manuellt arbete vilket resulterar i ett lågt och ojämnt maskinutnyttjande. En maskinpark med både äldre och nyare maskiner som inte är placerade i ett optimalt produktionsflöde, gör det svårt att räkna hem en investering i fast automation. Därför krävs maskiner som kan köras både med robotautomation, vid större serier, och med manuell betjäning, vid mindre serier. Konceptet utvecklades av Robotdalen, men ligger nu hos företaget OpiFlex Automation i Västerås. Det bygger på att robotautomationen flyttas till den maskin eller arbetsplats där behovet finns. - Den mobila robotplattformen inkluderar alla delsystem som till exempel robotstyrsystem, verktyg och verktygsväxlare, berättar Ingemar Reyier från Robotdalen. Konceptet är applikationsoberoende, orderstyrt, självgående och navigerar mellan stationer utan manuella ingrepp. Det har en patenterad dockningsmekanism och en unik integrerad säkerhetslösning. Nu pågår världens första kommersiella pilotinstallation i full produktion hos CH Industry i Eskilstuna. - Fortsatt automatisering av tillverkningen ökar vår konkurrenskraft, konstaterar Nicklas Andersson, produktionschef på CH Industry. Med OpiFlex kombineras automatiserad drift med manuell drift. En enda installation betjänar flera maskiner under obemannad tid genom att förflytta sig mellan maskinerna. Det gör det mycket intressant för oss att prova och utvärdera OpiFlex.
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-1