Annons
Annons
Annons
Annons
© daniel-schweinert-dreamstime.com Elektronikproduktion | 26 mars 2013

Orbit One om nya RoHS

Från och med 2013 är det RoHS 2 som gäller. Kontraktstillverkaren Orbit One uppdaterar nu om vad detta innebär för deras räkning.

Från och med 2013 är det RoHS 2 som gäller. Syftet med RoHS-direktiven är enligt Kemikalieinspektionen att minska riskerna för människors hälsa och vår miljö genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. Ett annat syfte är att förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning. – De viktigaste nyheterna i RoHS 2 är att det omfattar fler produktgrupper och från 2019 kommer att omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning. Undantagen är nu tidsbegränsade till max fem eller sju år beroende på produkt. En annan nyhet är att CE-märket nu även gäller för att visa att en produkt uppfyller villkoren i RoHS 2, berättar Orbit Ones kvalitets- och miljöchef Bosse Börjesson. I och med det nya direktivet är det produktägaren som har ansvaret för att kraven uppfylls. Slutgiltigt ligger alltså ansvaret hos den som sätter produkten på marknaden. - Det är deras ansvar att skapa en teknisk fil med information om produkten och alla ingående komponenter som sedan ligger till grund för den kommande CE-märkningen. Produktetiketten ska nu även innehålla produktägarens namn och adress för att förenkla spårbarhet, avslutar Bosse Börjesson
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2