Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© michal-kowalski-dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 april 2013

Vinnova och Mälardalsregionen säkrar Robotdalen

Satsningen på Robotdalen går in i en andra fas, då såväl Vinnova som regionala finansiärer från Västmanlands, Sörmlands och Örebro län, finansierar Robotdalen i ytterligare fyra år.

Vinnova går in med totalt 24 miljoner och övriga finansiärer med 56 miljoner kronor. Efter fyra år görs en utvärdering som grund till finansiering i ytterligare två år. - Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från såväl Vinnova som våra regionala medfinansiärer, konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Det ger oss förutsättningar att långsiktigt jobba vidare med att sätta svenska robotinnovationer på världskartan. Robotdalen är ett regionalt initiativ som agerar nationellt för att stärka svensk robotik internationellt. Satsningen har etablerats som en “enabler of commercial success” för robotidéer. Under åren har 20 nya produkter och 20 nya företag sett dagens ljus och över 500 miljoner kronor har investerats i FoU, marknadsutveckling samt produktivitetsförbättringar i regionens företag. - Nästa fas handlar om att etablera Robotdalen som ett internationellt ledande innovationskluster med fortsatt fokus på framgångsrik kommersialisering av nya robotlösningar, berättar Åsa Nordin, biträdande chef i Robotdalen. Framgångsfaktorer är dels den kunskap och kompetens som finns inom robotområdet i regionen och övriga landet, dels vårt fokus på lösningar som alltid utgår från slutanvändarens behov, vare sig det handlar om det lilla tillverkningsföretaget eller äldre personer som vill kunna bo kvar hemma med ökad livskvalitet.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-2