Annons
Annons
Annons
Annons
© kheng-guan-toh-dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 april 2013

Incap kämpar för sin överlevnad

Kontraktstillverkaren Incap sänker förväntningarna för helåret 2013 samtidigt som man fortsätter arbeta mot ökad lönsamhet. En rad åtgärder har därför blivit aktuella.

Incap Corporation förutspår att att intäkterna för 2013 blir lägre än 2012, då de låg på 64,1 miljoner euro. Prognosen för resultatet är dock att EBIT kommer att bli positivt. 2012 gjorde man ett resultat på -0,7 miljoner euro. Minskningen i intäkter orsakas av det faktum att inköp av en del material som behövs i produktionen temporärt har flyttats över till vissa kunder. På det sättet är leveranserna till kunderna säkrade, medan Incaps utmanande finansiella situation har försvagat tillgång på material. Det här är dock en temporär lösning. För 2013 är det viktigaste målet att få Incaps ekonomi på fötter igen. Genom åtgärderna inom material-sourcing, stängningen av Helsingfors-fabriken och att centralisera företagets administrativa funktioner till Estland vill man skapa besparingar på 2,3 miljoner euro 2013. Vidare har företaget lanserat en plan som ska styrka resultatet (EBIT) 2013 med runt 1,8 miljoner euro. Alla handlingar rörande detta är fokuserade på Finland och Estland. I det indiska dotterbolaget har man redan gjort vissa omstruktureringar. Man har också valt att strömlinjeforma verksamheten betydligt. De administrativa funktionerna i Finland har halverats. Vissa uppgifter har också överförts från Finland till Estland och Indien. Samtidigt har man även reducerat bland produktionspersonalen i både Finland och Estland. Arbetstimmarna I Kuressaare har blivit färre och personalen kommer att arbeta fyradagarsvecka under april och maj.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1