Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© photographer dreamstime.com Elektronikproduktion | 12 april 2013

Mycket att hämta i Norge för elektronikföretag

Under gårdagen var det dags för Stora Elektronikdagen. Ett av de ämnen som avhandlades var den norska marknaden.

På den Stora Elektronikdagen som gick av stapeln i Kista under gårdagen, hade branschföreningen Svensk Elektronik bjudit in Henrik Emilson från Business Sweden för att prata om den norska marknaden. Norge är idag Sveriges största exportland. Totalt uppgick exporten till 115 miljarder kronor, och importen från Norge till 96 miljarder kronor 2012. Därmed har landet också gått om Tyskland som största svenska exportland. Den norska industrin har också varit på väldigt stark frammarsch de senaste åren. Ursprungligen byggdes elektronikindustrin upp ur vattenkraften och den kärnkompetens som skapades. I och med fynden av olja utanför kusten har nya möjligheter skapats i mer modern tid, berättade Henrik Emilson. Offshore-industrin, centraliserad runt Bergen och Stavanger, lockar idag en mängd företag att erbjuda tjänster. I dess kölvatten har den marina sektorn blommat upp. Sammantaget ger det stora möjligheter för underleverantörer av både tillverkning av elektronik, samt framtagning av ruggade komponenter och moduler. En av de stora framtida stöttepelarna kommer antagligen att bli subsea-installationer, automatiserade ”oljeriggar” förlagda till havsbotten som rymmer en mängd elektroniska lösningar. Också för mer traditionella oljeriggar finns stora möjligheter. Produkter för kraftöverföring, kommunikation och styrsystem är exempel på lukrativa områden, tillsammans med utrustning för fynd av olja. Utöver dessa sektorer har den norska försvarsindustrin vind i seglen, mycket beroende på Kongsberg och olika kontrakt som relaterar till Norges medlemskap i Nato. Det finns också utrymme på den inhemska norska marknaden då resurser här läggs på att modernisera försvaret. Totalt omsätter marknaden för elektronikutrustning runt 37 miljarder norska kronor.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2