Annons
Annons
Annons
Annons
© solarseven-dreamstime.com Teknik | 16 april 2013

Robot-läraren: Snart i en skola nära dig?

Forskare från Göteborgs universitet deltar i ett EU-projekt med målet att utveckla robotar som kan bistå lärare och motivera elever i mellanstadiet.

EMOTE-projektet ska designa, utveckla och utvärdera en ny generation av artificiella lärarassistenter. Genom förmågan att uppfatta känslor ska dessa kunna utveckla ett empatiskt samspel med elever i fysiska lärandemiljöer. EMOTE står för EMbOdied-perceptive Tutors for Empathy-based learning, vilket kan översättas till förkroppsligade och perceptiva lärarassistenter för empati-baserat lärande. Tidigare forskning har ägnat mycket tid till att skapa virtuella pedagogiska agenter med mänskliga egenskaper i syfte att förse lärare med verktyg för att höja kvalitén på undervisningen. Än så länge saknar dessa system fortfarande de personliga, empatiska och mänskliga aspekter som utmärker den traditionella läraren. Därmed misslyckas de också med att engagera och motivera elever på samma vis som en mänsklig lärare kan. Istället för att utveckla helt ny teknologi kommer forskarna att använda robotar som redan finns tillgängliga för konsumenter. Forskarna kommer sedan att anpassa robotarna genom att ge dem nya förmågor som ska göra det möjligt för dem att assistera i undervisningen, förnimma elevers prestationer och till och med svara empatiskt på deras svårigheter. – Lärande är väldigt komplext. Det kommer inte gå att ersätta rollen en lärare fyller i klassrummet med en robot, säger Dr. Wolmet Barendregt, universitetslektor på institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Tillsammans med doktoranden Sofia Serholt ansvarar Wolmet Barendregt för att utvärdera användningen av roboten i klassrummet. – Samtidigt råder det tidsbrist i dagens skolor, där lärare sällan har möjlighet att möta och arbeta med enskilda elever. Vår förhoppning är att en robot med förmågan att interagera empatiskt med elever ska kunna fungera som en extra resurs i klassrummet för att stödja undervisningen inom framförallt geografi och hållbar utveckling. Hur robotens sociala förmågor ska se ut kommer att vara grundat på mänsklig interaktion mellan elever och lärare. Projektet kommer att pågå i tre år och stöds med 2.9 miljoner euro i forskningsmedel. Forskarna hoppas kunna testa en fungerande robot i en verklig klassrumsmiljö inom de närmaste två åren, samtidigt som de kommer att arbeta med barn och lärare för att förbättra den pedagogiska upplevelsen.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1