Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000-dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 april 2013

Sensys Traffic: - 7 miljoner

Sensys traffic ökade orderingången till 17,1 miljoner (2,5) och omsättningen till 7,8 (6,1). Samtidigt minskade man förlusten från 16,3 miljoner efter skatt till -7,0 miljoner.

Johan Frilund, vd, kommenterar: – Tillsammans med vår partner Sensys America har vi fått en bra start i Washington DC. Min bedömning är att det finns förutsättningar för att affären ska fortsätta att utvecklas väl. Staden upphandlar system för trafikövervakning istället för att upphandla en tjänst att tillhandahålla trafikövervakning som är det gängse sättet i USA. En stor del av vårt arbete under första kvartalet ägnades åt Trafikverkets upphandling för det svenska ATK-systemet. Januari-mars · Orderingång 17,1 Mkr (2,5). · Periodens nettoomsättning 7,8 Mkr (6,1). · Rörelseresultat -6,9 Mkr (-22,1). · Resultat efter skatt -7,0 Mkr (-16,3). · Genom teckningsoption TO3 har bolaget tillförts 9,3 Mkr fördelat på ca 31 miljoner aktier vilket är en teckning på 97 procent.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2