Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000-dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 april 2013

HMS: Fortsatt avvaktande marknadsutveckling

"Under årets första kvartal såg vi en fortsatt avvaktande marknadsutveckling utan underliggande tillväxt", skriver företaget.

Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 393 miljoner kronor (389). Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna uppgick till 63 miljoner (69). Första kvartalets omsättning uppgick till 107 miljoner kronor (96) motsvarande en ökning på 17,4 % i lokala valutor och rörelseresultatet uppgick till 14 miljoner (14). Under första kvartalet förvärvade HMS det tyska bolaget IXXAT Automation. IXXAT utvecklar och säljer produkter för industriell kommunikation bland annat till maskintillverkare, fordonsindustrin samt medicinsk teknologi. " Under årets första kvartal såg vi en fortsatt avvaktande marknadsutveckling utan underliggande tillväxt, men när vi nu från februari månad inkluderar IXXAT i koncernsiffrorna når vi ett nytt omsättningsrekord på 107 miljoner. Vår strävan är nu att nå full effekt av de möjligheter vi ser i den nyförvärvade verksamheten likväl som de investeringar i nya resurser som genomförts under tidigare år. Vi kan konstatera en ökande orderingång under det första kvartalet. Trots detta kvarstår den osäkerhet vi tidigare givit uttryck för på våra marknader", skriver vd Stefan Dahlström. HMS Industrial Networks är en leverantör av produkter för industriell kommunikation och remote management.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2