Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© roza-dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 april 2013

Partnertech ser återhämtning efter tufft fjärde kvartal

”Det första kvartalet 2013 har utvecklats i positiv riktning efter ett tufft fjärde kvartal förra året”, skriver kontraktstillverkaren Partnertech.
För det första kvartalet landade nettoomsättningen på 554 miljoner kronor (611). Rörelseresultatet uppgick till 8 miljoner (21).

”Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 8 miljoner kronor, vilket är en klar förbättring mot föregående kvartal men sämre än för samma period föregående år. Jag kan konstatera att aktiviteterna inom ramen för det åtgärdsprogram vi aviserade i januari ger resultat men vi behöver fortsätta arbeta för ökad flexibilitet och ytterligare förbättrad konkurrenskraft.

Vi ser fortfarande en minskning i volym hos vissa existerande kunder men en viss återhämtning har skett i första kvartalet. Samtidigt växer också volymerna från våra nya affärer”, skriver vd Leif Thorwaldsson.

Första kvartalet 2013

-- Nettoomsättningen uppgick till 554 MSEK (611)
-- Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (21)
-- Resultatet efter skatt uppgick till 2 MSEK (12)
-- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,97)
-- Kassaflödet efter investeringar uppgick till -51 MSEK (-18)
-- Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37 procent (38)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-12 02:03 V11.10.8-2