Annons
Annons
Annons
Annons
© roza-dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 april 2013

Partnertech ser återhämtning efter tufft fjärde kvartal

”Det första kvartalet 2013 har utvecklats i positiv riktning efter ett tufft fjärde kvartal förra året”, skriver kontraktstillverkaren Partnertech.

För det första kvartalet landade nettoomsättningen på 554 miljoner kronor (611). Rörelseresultatet uppgick till 8 miljoner (21). ”Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 8 miljoner kronor, vilket är en klar förbättring mot föregående kvartal men sämre än för samma period föregående år. Jag kan konstatera att aktiviteterna inom ramen för det åtgärdsprogram vi aviserade i januari ger resultat men vi behöver fortsätta arbeta för ökad flexibilitet och ytterligare förbättrad konkurrenskraft. Vi ser fortfarande en minskning i volym hos vissa existerande kunder men en viss återhämtning har skett i första kvartalet. Samtidigt växer också volymerna från våra nya affärer”, skriver vd Leif Thorwaldsson. Första kvartalet 2013 -- Nettoomsättningen uppgick till 554 MSEK (611) -- Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (21) -- Resultatet efter skatt uppgick till 2 MSEK (12) -- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,97) -- Kassaflödet efter investeringar uppgick till -51 MSEK (-18) -- Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37 procent (38)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1