Annons
Annons
Annons
Annons
© rob hill dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 april 2013

Micronic Mydatas Q1 - något sämre än 2012

Micronic Mydatas första kvartal visar på något lägre siffror än de man såg samma period förra året, men bolaget bedömer att försäljningen under 2013 kommer att hålla samma nivå som den under 2012.

För det första örsta kvartalet 2013 landade nettoomsättningen på 226 (295) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -11 (2) miljoner. Vd Lars Josefsson kommenterar: "Efterfrågan har under inledningen av 2013 varit vikande i en allmänt svag konjunkturutveckling. Elektronikindustrin, i vilken Micronic Mydata verkar, förutspås dock långsiktigt visa tillväxt. Kvartalets resultat har på-verkats av lägre fakturering men också av den starka kronan gentemot några av de för oss viktigaste valutorna. Affärsområde ytmontering visar minskad orderingång och försäljning jämfört med ett starkt första kvartal 2012. Jet printing, med MY500, har dock visat på en ökad efterfrågan. För efterfrågan av ytmonteringsutrustning pekar utvecklingen 2013 mot en förskjutning mot andra halvåret. Koncernens eftermarknadsaffär är fortsatt stark, vilket varit särskilt markant inom affärsområde mönsterritare. Utnyttjandegraden av maskritare ökar hos våra kunder. Vi ser att kunderna har kapacitetsbehov men ännu inte något investeringsutrymme. Detta påverkar efterfrågan av eftermarknadstjänster positivt. Vi bedömer också att LRS-15N kan erbjuda några av våra kunder en möjlighet att säkerställa kapacitet i väntan på att större nyinvesteringar kan göras. Micronic Mydata har fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för uthållig lönsamhet. De åtgärder som genomfördes under andra halvåret förra året har haft önskad effekt på kostnadsnivån. Redan vid ingången av 2013 ser vi full effekt av dessa åtgärder, vilket betyder att de årliga kostnaderna minskar med 60 miljoner kronor. Vi har också styrt om och anpassat utvecklingsverk-samheten för att utveckla det produkterbjudande som är basen för våra intäkter."
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1