Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bahar-bostanci-dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 april 2013

Note precis över nollan

För det första kvartalet uppgick försäljningen till 214,8 miljoner, en minskning från 274,7 för samma period förra året. Rörelseresultatet landade på 0,3 miljoner.

Resultat efter finansnetto uppgick till -1,3 (8,7) miljoner. Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (7,1) miljoner kronor. Kontraktstillverkaren Note skriver att slutförandet av omstruktureringsprogrammet har förstärkt bolagets finansiella situation. Långtgående samarbeten har länge varit ett fokus, men man ser också stora möjligheter att bredda kundbasen. Under det föregående året inleddes samarbeten med 40 nya kunder, trots en svag marknad. Många av dessa projekt ligger på prototyp-stadiet, men man hoppas från Notes sida att man kan vara med och ta produkterna till serieproduktion. Två kundsamarbeten som man haft under lång tid kommer också av olika skäl att avslutas, skriver Note. En av de långvariga kunderna har också befunnit sig i en svår ekonomisk sits, och inga leveranser har heller gjorts till kunden i fråga under det första kvartalet. Denna kund utgjorde under 1Q2012 runt 5 procent av Notes totala försäljning. Sammantaget minskade försäljningen med 22 procent. Note rapporterar också en fortsatt svag efterfrågan på flera geografiska marknader bland projektorienterade kunder, framförallt i Sverige och England. I Finland och Norge var marknaden mer stabil. - Försäljningen uppgick till 214,8 (274,7) MSEK. - Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (10,9) MSEK. - Rörelsemarginalen uppgick till 0,1% (4,0%). - Resultat efter finansnetto uppgick till -1,3 (8,7) MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (7,1) MSEK, vilket motsvarar -0,04 (0,25) SEK/aktie. - Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,0 (36,3) MSEK, vilket motsvarar -0,28 (1,26) SEK/aktie.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2