Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© renewable-energy/saniphoto-dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 april 2013

ABB gör jätteköp i solcells-världen

Styrelserna för ABB och Power-One har enats om en affär där ABB förvärvar Power-One för
6,35 dollar per aktie, motsvarande cirka 1 miljard dollar i bokfört värde.
De två företagen vill tillsammans skapa en global ledare inom den mest attraktiva och “intelligenta” delen av värdekedjan inom solcellssystem (fotovoltaisk solkraft).

Affären ger tillgång till ABB:s omfattande forskning och utveckling samt globala service- och säljorganisation och kompletterar ABB:s växande verksamhet inom solomriktare och ledande ställning inom kraftelektronik

ABB betonar också att tidpunkten är rätt då solcellsindustrin väntas växa med 10 procent per år - allt eftersom denna i många länder vinner konkurrenskraft som energislag i elnätet och väntas förändra energimixen på sikt.

”Solceller blir en allt viktigare del i omställningen till framtidens energimix eftersom de är ett allt
konkurrenskraftigare energislag i elnätet,” säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ” Power-One är ett välskött företag med högt anseende vad gäller teknisk innovation med fokus på de attraktiva och
intelligenta komponenterna inom solcellsbaserad solkraft. Power-One och ABB i kombination ligger helt i linje med vår strategi för 2015 och innebär en storskalig global aktör som kan konkurrera framgångsrikt och skapa värde för kunder, medarbetare och aktieägare.”

Power-One har nästan 3 300 medarbetare, främst i Kina, Italien, USA och
Slovakien. Under 2012 genererade företaget ett resultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) på 120 miljoner dollar från en försäljning på cirka 1 miljard dollar.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1