Annons
Annons
Annons
Annons
© vladimir melnik dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 april 2013

Micro Systemation: Första kvartalet på minus

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 28,3 (26,6) miljoner en ökning med 7 %. Rörelseresultatet blev -2,3 (3,2) miljoner.

– Årets inledande kvartal är historiskt sett ett svagt kvartal. Vår kostnadsmassa är jämt fördelad över året och de rörliga kostnaderna små. Eftersom kunderna av budgetskäl lägger order under senare delen av året leder det till en skevhet mellan kvartalsresultaten, där årets sista kvartal sticker ut som starkare än övriga. Det fjärde kvartalet 2012 intäktsförde vi 54,6 miljoner kronor och det första kvartalet 2013 ungefär hälften av den summan. Det är enligt vår bedömning inte ett tecken på en svagare marknad utan en naturlig följd av de variationer som kännetecknar vår bransch, skriver företaget. - Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent till 28,3 (26,6) mkr - Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (3,2) mkr motsvarande en rörelsemarginal på -8,1 (11,9) procent - Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (1,9) mkr - Resultat per aktie uppgick till -0,10 (0,10) kr - Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 (4,7) mkr Micro Systemation är en aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1