Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© anthony bolan dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 april 2013

Transportstrejken avblåst

Anders Rune på teknikföretagen säger till evertiq att strejken nu är avblåst.

Den hann knappt börja innan den var över. Och många företag drar nog en lättnade suck i detta nu. Konsekvenserna för industrin hade kunnat bli stora, den avstannande in- och utleveranser. Men bara en timme efter att strejken startade tog den alltså slut. Meddelande från Transport.se Avtal klart för åkeri och terminal – strejken avblåst! – En stor framgång! Nu har vi definitivt flyttat fram positionerna när företag vill hyra in personal. Det säger Transports ordförande Lars Lindgren om det treårsavtal som tecknades bara 45 minuter efter det att storkonflikten bröt ut för chaufförer och terminalarbetare. För bevakningspersonal och sopgubbar fortsätter dock blockaden, som löste ut klockan 12 i dag. I går fick Transport ett medlarbud som på flera punkter uppfattades som en framgång för facket. Förutom lönehöjningar med 1 827 kronor på 37 månader föreslog medlarna en arbetsgrupp som ska jobba med den besvärliga konkurrenssituationen i åkeribranschen. I gruppen ska det finnas representanter från både fack och arbetsgivare. Tillsammans ska man jobba för att hitta lösningar på de omfattande problemen med så kallade falska egenföretagare. Gruppen ska se över om ett utvidgat beställaransvar kan motverka prisdumpning och anlitande av oseriösa underentreprenörer. Parterna har nu skrivit på ett kollektivavtal som gäller från 1 mars 2013 till 31 mars 2016, sammanlagt tre år och en månad. Lönehöjning sker i tre steg, totalt 1 827 kronor. Arbetsgruppen finns också med. Liksom en skrivning som innebär att avtalets sista år kan sägas upp. Skulle arbetet med att skapa ordning och reda i åkerinäringen inte bli framgångsrikt, kan Transport eventuellt säga upp löneavtalet – för att öka trycket på arbetsgivarna. Men viktigast av allt, betonar Lars Lindgren, är att Transport nu fått igenom regler som rör den omfattande personalinhyrningen. Facket får visserligen inget "veto" mot inhyrning, men när företag sagt upp anställda och vill ta in personal från bemanningsföretag får Transport rejäla möjligheter till insyn och förhandlingar. Så länge förhandlingsprocessen pågår, kan transportföretagen inte anlita peronaluthyrarna. – Vi har flyttat fram positionerna i en fråga där arbetsgivarna länge var helt kallsinniga till att lämna ifrån sig något som helst inflytande. Det är ett genombrott, säger Lars Lindgren. För de anställda i miljöföretagen och i bevakningsbranschen fortsätter kampen för nya löneavtal. Transport utlöser nu varslen som innebär blockad mot övertids- och mertidsarbete, liksom blockad mot nyanställningar och personalinhyrning.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2