Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bellemedia-dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 april 2013

Stark krona skapar motvind för Micronic Mydata

Orderingången minskade med drygt 16% y/y, vilket tillsammans med negativa valutarörelser medför att målsättningen att nå samma omsättning som 2012 blir utmanande.

Efter prognosrevideringar räknar vi med att omsättningen 2013 minskar med 10% y/y varav valutan väntas svara för hälften av nedgången. Kostnadsbesparingsprogrammet har gett synbar effekt då rörelsekostnaderna minskat mer än väntat. För helåret beräknas dessa minska med 85 MSEK. Utvecklingskostnaderna bedöms minska mest då LDI lagts på is. Andelen R&D kostnader i förhållande till försäljningen beräknas uppgå till 19% vid årets slut. Försäljningsprognoserna för 2013 och 2014 har reviderats ned 7% respektive 5%. Vinsten per aktie har justerats ned 30% för motsvarande period. Utsikterna på längre sikt bedöms dock som goda och DCF-värdet 14 kr/aktie lämnas oförändrat. Bättre än förväntat Bruttomarginalen uppgick till 42,0 procent mot väntade 38,1 procent där Mönsterritare återigen överträffade vår prognos medanYtmontering kom in lägre än estimerat. Rörelsekostnaderna (utveckling, försäljning och administration) uppgick till 100 MSEK mot förväntade 119 MSEK, delvis på grund av lägre försäljningsprovisioner som en följd av en lägre försäljningän beräknat. Orderingången för Mönsterritare uppgick till 109 MSEK jämfört med förväntade 100 MSEK, vilket tyder på en stabil efterfrågan på affärsområdets eftermarknadsprodukter. Sämre än förväntat Omsättningen exklusive valutaeffekter kom in 10 procent lägre än estimerat där Ytmontering visade en större nedgång än väntat Orderingången uppgick till 257 MSEK mot förväntade 270 MSEK där Ytmontering stod för den negativa avvikelsen. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positiv men det var väntat. Jämfört med vår prognos var det dock mindre på grund av ett lägre rörelseresultat än vad vi hade räknat med.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1