Annons
Annons
Annons
Annons
© jakub-krechowicz-dreamstime.com Elektronikproduktion | 26 april 2013

Impact Coatings fortfarande på 'status quo'

Impact Coatings resultat blev -6,1 miljoner (6,3) och intäkterna landade på 1,4 miljoner kronor (4,4) för kvartalet.

Impact Coatings har det fortsatt tufft gällande att komma till avslut med kunder. Det har föranlett en genomgripande analys och revidering av företagets affärsstrategi. Under de senaste åren har fokus lagts på affärsmöjligheter som representerar typiska ”killer-applications”; stora kundföretag, stor potential och prestigefyllda applikationer. Trots omfattande verifieringar har dock investeringsbesluten fördröjts. Den grundläggande orsaken har varit att den nya tekniska lösning som erbjuds betraktas som alltför oprövad. Oviljan att ta den risk det innebär att vara tidig med ny teknik har varit som mest tydlig bland stora, väletablerade företag vars främsta drivkraft för teknologiskiftet skulle vara att höja produktionseffektiviteten. Bolagets långsiktiga vision att komma in på den mycket stora marknad som dessa ”killer-applications” representerar, framförallt för guldersättning på elektriska kontakter, kvarstår oförändrad. Vägen dit har dock modifierats i syfte att kringgå det hinder som utgörs av ett alltför litet antal relevanta referensinstallationer. Referensbasen skall byggas upp genom att fokusera på typiska early adopters, innovationsbaserade entreprenörsdrivna företag, vilka initialt representerar en mindre potential men som är beredda att ta kontrollerade risker för att tidigare än sina konkurrenter dra fördel av den nya tekniken. Elektriska kontakter Kortsiktigt fokuseras verksamheten inom Elektriska kontakter på bipolära plattor tillverkade av rostfritt stål för bränsleceller av LT-PEM-typ. Aktiviteten inom detta område har varit intensiv under årets första kvartal. Flera legobeläggningsordrar har verkställts, dock än så länge för relativt blygsamma volymer. Förfrågningarna om större ordrar har dock tilltagit och alltmer tyder på att bränsleceller nu verkligen är på väg att industrialiseras på allvar. Det sedan tidigare pågående samarbetet med ett antal kontaktdonstillverkare för att långsiktigt införa Silver MaxPhase som storskaligt alternativ till guldplätering fortgår. I stort avvaktar dock kunderna ett antal referensfall som styrker kostnadseffektiviten för Silver MaxPhase i storskalig industriell tillämpning samt styrker Impact Coatings som långsiktig strategisk partner. Flera av dessa kunder har emellertid visat påtagligt högre riskvillighet när det gäller att tillämpa någon av Impact Coatings mer prestandaförbättrande lösningar, vilka har potential att lösa aktuella och angelägna problem. Exempel på sådana lösningar är den svarta kontaktbeläggningen Black MaxPhase och den korrosionståliga Ultra MaxPhase, som bland annat används av Boeing.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1