Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© jakub-krechowicz-dreamstime.com Elektronikproduktion | 26 april 2013

Impact Coatings fortfarande på 'status quo'

Impact Coatings resultat blev -6,1 miljoner (6,3) och intÀkterna landade pÄ 1,4 miljoner kronor (4,4) för kvartalet.
Impact Coatings har det fortsatt tufft gĂ€llande att komma till avslut med kunder. Det har föranlett en genomgripande analys och revidering av företagets affĂ€rsstrategi. Under de senaste Ă„ren har fokus lagts pĂ„ affĂ€rsmöjligheter som representerar typiska ”killer-applications”; stora kundföretag, stor potential och prestigefyllda applikationer. Trots omfattande verifieringar har dock investeringsbesluten fördröjts. Den grundlĂ€ggande orsaken har varit att den nya tekniska lösning som erbjuds betraktas som alltför oprövad. Oviljan att ta den risk det innebĂ€r att vara tidig med ny teknik har varit som mest tydlig bland stora, vĂ€letablerade företag vars frĂ€msta drivkraft för teknologiskiftet skulle vara att höja produktionseffektiviteten. Bolagets lĂ„ngsiktiga vision att komma in pĂ„ den mycket stora marknad som dessa ”killer-applications” representerar, framförallt för guldersĂ€ttning pĂ„ elektriska kontakter, kvarstĂ„r oförĂ€ndrad. VĂ€gen dit har dock modifierats i syfte att kringgĂ„ det hinder som utgörs av ett alltför litet antal relevanta referensinstallationer. Referensbasen skall byggas upp genom att fokusera pĂ„ typiska early adopters, innovationsbaserade entreprenörsdrivna företag, vilka initialt representerar en mindre potential men som Ă€r beredda att ta kontrollerade risker för att tidigare Ă€n sina konkurrenter dra fördel av den nya tekniken. Elektriska kontakter Kortsiktigt fokuseras verksamheten inom Elektriska kontakter pĂ„ bipolĂ€ra plattor tillverkade av rostfritt stĂ„l för brĂ€nsleceller av LT-PEM-typ. Aktiviteten inom detta omrĂ„de har varit intensiv under Ă„rets första kvartal. Flera legobelĂ€ggningsordrar har verkstĂ€llts, dock Ă€n sĂ„ lĂ€nge för relativt blygsamma volymer. FörfrĂ„gningarna om större ordrar har dock tilltagit och alltmer tyder pĂ„ att brĂ€nsleceller nu verkligen Ă€r pĂ„ vĂ€g att industrialiseras pĂ„ allvar. Det sedan tidigare pĂ„gĂ„ende samarbetet med ett antal kontaktdonstillverkare för att lĂ„ngsiktigt införa Silver MaxPhase som storskaligt alternativ till guldplĂ€tering fortgĂ„r. I stort avvaktar dock kunderna ett antal referensfall som styrker kostnadseffektiviten för Silver MaxPhase i storskalig industriell tillĂ€mpning samt styrker Impact Coatings som lĂ„ngsiktig strategisk partner. Flera av dessa kunder har emellertid visat pĂ„tagligt högre riskvillighet nĂ€r det gĂ€ller att tillĂ€mpa nĂ„gon av Impact Coatings mer prestandaförbĂ€ttrande lösningar, vilka har potential att lösa aktuella och angelĂ€gna problem. Exempel pĂ„ sĂ„dana lösningar Ă€r den svarta kontaktbelĂ€ggningen Black MaxPhase och den korrosionstĂ„liga Ultra MaxPhase, som bland annat anvĂ€nds av Boeing.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-21 14:28 V12.2.5-2