Annons
Annons
Annons
Annons
© alphaspirit-dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 april 2013

Saab och Chalmers i tioårigt radarsamarbete

Ett avtal har skrivits mellan försvarsföretaget Saab och Chalmers, något som innebär ett fördjupat samarbete för att parterna tillsammans skapa bättre förutsättningar för effektiv forskning.

Varje år investerar Saab 25 procent av försäljningsintäkterna i forskning och utveckling. Ett prioriterat område där Saab satsar betydande forsknings- och utvecklingsresurser är radar- och sensorverksamheten, med bas i Göteborg. – Forskningssamarbetet med Chalmers ger Saab tillgång till spetskompetens som är viktigt för vår förmåga att utveckla och behålla en världsledande position inom radar- och sensorteknologi, säger Saabs vd Håkan Buskhe. Ett annat viktigt mål med samarbetet är att trygga en långsiktig tillgång av välutbildade ingenjörer. Som ett av Sveriges mest forskningsintensiva företag är Saab beroende av teknisk kompetens som kan utveckla företagets konkurrenskraft. Avtalet med Chalmers är ett sätt för Saab att bidra till att ingenjörsutbildningen blir så attraktiv och kvalitativ som möjligt. – Ett långsiktigt, strategiskt samarbete med Saab stärker Chalmers förmåga till kraftfulla satsningar på områden av gemensamt intresse, både inom forskning och utbildning. Samarbetet ökar också Chalmers attraktivitet, säger Karin Markides, Chalmers rektor.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2