Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© darrenw-dreamstime.com Elektronikproduktion | 06 maj 2013

Acreo vill återvinna sällsynta elektronik-metaller

Flera sällsynta jordartsmetaller är kritiska beståndsdelar i modern elektronik. Men de är också ändliga resurser som nu måste börja återvinnas, skriver Acreo.

Bristen på sällsynta, industriellt kritiska metaller har varit ett diskussionsämne under många år. Begränsade och dyra leveranser försvårar för den europeiska elektronik-, verkstads och energiindustrin och för att få bukt med problemet har ett konsortium bildats. Syftet är att hitta metoder för att öka återvinningen av de sällsynta jordartsmetallerna ur kasserat elektronikskrot i befintliga avfallsflöden. I fokus är de så kallade Neodym-magneterna som förutom Neodym även innehåller Järn och Bor. Neodym-magneterna är mycket kraftiga permanentmagneter som används bland annat i hårddiskar, högtalare, mobiltelefoner, elmotorer och generatorer i exempelvis, vindkraftverk. Konsortiet, och forskningsprojektet, har döpts till Remanence och sammanför europeiska magnettillverkare, återvinningsföretag, forskningsinstitut och akademi för att samla ledande experter inom hela värdekedjan - avkänning, demontering, återvinningstekniker och materialbearbetning. Acreo, bidrar med kompetens inom magnetiska sensorsystem. Tanken är att Neodym ska återvinnas ur Neodym-magneterna som i sin tur extraheras från kasserad elektronisk och elektrisk utrustning. För att lyckas med det måste avancerade sensorer och mekaniska sorterings- och separationsmetoder utvecklas. Målet är att återskapa Neodym i en form som lätt kan återföras till befintlig magnetproduktion, med minsta möjliga energiförbrukning och till låga produktionskostnader samt med bibehållen presentanda i de magnetiska egenskaperna av de producerade Neodymmagneterna. Förutom Acreo Swedish ICT deltar C-Tech Innovation Ltd, The University of Birmingham, Stena Technoworld AB, Leitat Technological Centre, OptiSort AB, Chalmers Industriteknik, Magneti Ljubljana och Kolektor magnet Technology GmbH i konsortiet.
Annons
2022-01-20 15:01 V20.1.11-2