Annons
Annons
Annons
Annons
© sergey pesterev dreamstime.com Analys | 08 maj 2013

10 globala trender som påverkar elektronikföretag

10 globala trender som påverkar elektronikföretag, av Charlie Barnhart & Associate.


"De flesta OEM-företag vet inte vad de behöver förrän något är sålt, och då behöver de varan från tillverkaren inom dagar - inte veckor."
För OEM-företagen (Original Equipment Manufacturer, produktägare) har det traditionellt inneburit kostnadsfördelar att använda ett ODM-företag (Original Design Manufacturer) istället för ett EMS-företag (kontraktstillverkare) då ODM:en erbjuder off-the-shelf-design samt färre kringtjänster. OEM:erna som använde ODM-företag vann oftast något i time-to-market, men kan sägas ha förlorat något inom konkurrenskraft sprunget ur innovation. Emellertid är det nu så att kostnadsfördelen med att använda ett ODM-företag börjat försvinna då ODM:ernas kostnader har drivits upp av OEM-företagens förväntningar under det senaste decenniet. Implikation: Om du är beroende av ODM-modellen bör du aktivt söka efter andra lösningar. 2. Regionalisering får upp farten Vad som började som droppar har blivit en bäck. Det är inte ännu en flod, men mycket mer än det lilla flöde det startade som – och nu har man fått upp farten. Med ökande globala transport- och arbetskostnader, kombinerat med ökade risker, har OEM:erna i mellan-segmentet förstått att en hemisfär-överskridande leveranslösning inte är kostnadseffektivt. Implikation: Fler OEM-företag designar en leveranslösning där de bygger i regionen för regionen. 3. Globalt kapacitetsutnyttjande stiger Outsourcing må ha börjat som ett sätt för OEM-företagen att konvertera fixerade kostnader (utrustning, lokaler och så vidare) till en variabel när EMS-kapaciteten steg. OEM:erna blev sedan allt mer fokuserade på att säkra fortsatta kostnadsreduceringar. Idag är hårdvarutillverkning en handelsvara som andra och OEM-företagen förlitar sig på fortsatta kostnadsreduktioner för att tillverkningen ska förbli konkurrenskraftig. EMS-företagen kunde vidmakthålla dessa reduceringar under många år då de hade underutnyttjade fabriker som de behövde fylla. Den verkligheten förändras nu. Kort sagt, den kanske största risken för OEM-företagen är det faktum att den globala kapaciteten nu når fullt utnyttjande och det gör att priserna inte är troliga att fortsätta nedåt. Charlie Barnhart & Associates data visar signifikanta reduceringar inom EMS-företagens kapacitet och bedömningen är att om ytterligare kapacitet inte tillförs inom de kommande två-tre åren kommer efterfrågan att vara större än tillgången. Implikation: Den generella kapaciteten kanske inte förändras, men trots detta kan en del av den tillgängliga kapaciteten gå ”offline” tack vare förändrade affärsmodeller och andra trender. Med efterfrågan som överstiger kapacitet måste priserna gå uppåt för EMS-tjänster. 4. Arbetskostnader i Kina stiger snabbare än någon förutspått Charlie Barnhart & Associates data indikerar att för elektronikproduktion finns det inte en obegränsad tillgång på billig arbetskraft i Kina. Trycket från organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, höjda förväntningar bland medelklassen och regeringens regler för att stävja social oro har alla bidragit till att lönerna har stigit snabbt. Bedömningen är att arbetskostnaden kommer att fortsätta uppåt i åtminstone två eller tre år. Implikation: Betyder det här att OEM:er bör lämna Kina omedelbart? Antagligen inte, men en väl uttänkt och utvecklad alternativ lösning som är förenlig med OEM:ernas långsiktiga behov bör redan vara under utveckling.
"Under några år såg ”Lean Manufacturing” ut att vara lösningen, men de västerländska industrierna har inte kunnat förmå sig själva att fullt ut omfamna denna approach"
5. Långsammare tempo gällande outsourcing av elektronik EMS:ernas penetrationsgrad definieras som procenten av den totala elektronikmarknaden som har tagit steget till outsouring, alltså tillverkning av en utomstående part. Det här är måttet med vars hjälp industrin historiskt förutspått tillväxten. Charlie Barnhart & Associates ser nu att tillväxttakten för EMS-industrin blir långsammare. Implikation: Till slut har industrin insett att outsourcing inte är en ”en storlek passar alla”-lösning. Dagarna med tvåsiffrig sekventiell tillväxt för outsourcing-industrin är slut. 6. Riskerna för leveranskedjorna har nått nivåer som tidigare inte skådats Riskerna för global hårdvaruproduktion av elektronik ökar. Det är få som kan argumentera mot det. Samtidigt finns det många som hävdar att dessa risker, inklusive geopolitisk instabilitet, kaos i de finansiella systemeten och givetvis säkerligen naturkatastrofer, är bortom kontrollen för de strategiska planläggarna - så varför tänka på dem? Som tur är förstår många front-line-chefer att även i den bästa av tider är outsourcing en riskabel operation bäst kontrollerad med noggrann planering och tankfullt genomförande: Tyvärr når dessa insikter sällan de högsta cheferna på företagen. Implikation: Många OEM-företag omvärderar hela sina leveranslösningar för att migrerar riskerna och därmed sänka de verkliga kostnaderna. Frågan är huruvida dessa insikter kommer att omfamnas av ledningsgrupperna i tid? 7. Efterfrågans-cykeln förkortas De flesta OEM-företag vet inte vad de behöver förrän något är sålt, och då behöver de varan från tillverkaren inom dagar - inte veckor. För att ytterligare komplicera situationen vägrar de flesta att lagerhålla färdiga produkter eller hålla in-house-produktion parallellt med outsourcingen, något som drastiskt skulle öka svarstiden. Under några år såg ”Lean Manufacturing” ut att vara lösningen, men de västerländska industrierna har inte kunnat förmå sig själva att fullt ut omfamna denna approach med sina många operativa discipliner. Vad som blir kvar är ett dysfunktionellt system där OEM:erna vägrar att göra verkliga åtaganden, där prognoser är meningslösa, där outsourcing-industrin är rädd för att beställa något innan absolut sista stund, och där leveranskedjan nedströms sätter etiketten ”ej returnerbara”. Under tiden är det expressleverans-företag som skördar belöningarna från en industri som ligger bakom sin egen efterfrågans-kurva.
"EMS-industrins satsning på att förbättra det finansiella läget har inte lyckats."
Implikation: Förväntningen är att - precis som i den virtuella världen - det finns en närmast oändlig mängd varianter av fysiska produkter tillgängliga omedelbart. Den här trenden tycks inte heller vara på väg att vända. 8. Färre resurser för OEM-företagen Den så kallade outsourcing-utdelningen har börjat försvinna. Toppcheferna i OEM-företagen har börjat pressa varje internt element i sina företag för att försöka hålla vinsten vid liv. Bortom de generella nedskärningarna i resor, interna support-aktiviteter och varierande kostnader har Charlie Barnhart också noterat en ännu mer oroande trend: Att eliminera outsourcarna själva. Detta är de operativa chefer och supply chain-speciliaster som förstår tillverkning bra nog för att hantera komplexa lösningar. Implikation: Det finns allt för få människor i de flesta OEM-organisationerna med kunskaper om tillverkning. Ytterst få finns kvar som förstår de verkliga riskerna och kostnaderna, eller som uppskattar värden för vad de är. 9. EMS-företagen försöker diversifiera sina inkomstströmmar EMS-industrin har aktivt expanderat sina service-erbjudanden längre in i produktens livscykel som ett sätt att diversifiera inkomsterna och nå bättre marginaler. Trots en stor insats från EMS-företagen har dessa tjänster inte nått en högre acceptansgrad. Den mest troliga anledningen till att OEM:arna inte har omfamnat dessa lösningar är att de blivit så pass vana vid de varumässiga priserna på kretskort och box built-produkter att de inte vill betala extrakostnaderna för tjänster. Faktum är att många OEM-företag börjat röra sig i en annan riktning med mer kontroll internt över fler steg i produktens livscykel. Implikation: EMS-industrins satsning på att förbättra det finansiella läget har inte lyckats. 10. Den globala marknaden är inte vad som förväntades. Att ta till vara på den globala efterfrågan är en potentiell möjlighet i egentligen vilken typ av bransch som helst - elektronik inget undantag. Med efterfrågan som släpar efter i den industrialiserade världen (tack vare den fortsatta baksmällan från år av överskjutande utgifter på både privat och offentlig nivå) är tillväxtmarknaderna det bästa hoppet om tillväxt. Efterfrågan för OEM-företagens produkter på dessa marknader är dock beroende av att medelklassen vill och kan spendera pengar på importer. Att enbart tillverka en produkt i ett tillväxtland är ingen garanti för att de lokala köparna magiskt ska uppstå, trots vad många OEM-företag tror.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2