Annons
Annons
Annons
Annons
© daniel schweinert dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 maj 2013

PartnerTech och Cavidi ska utveckla instrument för HIV-test

PartnerTech AB och Cavidi AB, ett företag som utvecklar lösningar inom hälsovårds och life science-sektorn, har tecknat ett samarbetsavtal avseende utveckling av instrument för HIV-test.

Utvecklingsprojektet som nu inletts beräknas i medeltal belägga 5-6 av PartnerTechs utvecklingsingenjörer inom elektronik, mekanik samt verifiering. Första prototypleveranserna förväntas under hösten 2013. Uppsala baserade Cavidi har utvecklat en teknik för att mäta mängden HIV-virus, där man med hjälp av ett enkelt test-kit kan följa upp hur patienter svarar på sin behandling och därigenom avgöra om viruset har muterat och blivit resistent mot gällande medicinering. På så sätt säkerställs att patienterna får rätt medicin för förhöjd livskvalitet och ett längre liv. Tekniken har varit framgångsrik i utvecklingsländer där avsaknad av infrastruktur gör att traditionella laboratoriebaserade analysmetoder är svåra att tillämpa. För att göra dessa HIV-test snabbare och säkrare kompletterar Cavidi nu sina patenterade produkter med ett eget, unikt analysinstrument, baserat på samma analysteknik, som utvecklas i samarbete med PartnerTech. En viktig faktor i valet av samarbetspartner var PartnerTechs långa erfarenhet av medicinteknik och avancerad instrumentutveckling innehållande både elektronik, rörlig finmekanik och vätskehantering. Vidare måste projektet säkerställa att instrumentet lever upp till de regulatoriska krav som ställs för att uppfylla FDA-standarden och MDD så att den kan lanseras över hela världen. En annan fördel var den geografiska närheten som möjliggör en tät dialog mellan Cavidis FoU-team i Uppsala och PartnerTechs utvecklingsingenjörer i Åtvidaberg, något som är avgörande i utvecklingsfasen av en tekniskt komplex produkt. ”Cavidi är på väg att tillgodose behovet av ett automatiserat och tillförlitligt HIV Viral Load -test i länder där smittan är utbredd och behovet som störst. En marknad som beräknas vara värd 6 mdr SEK till 2020. Cavidi kommer att vara en ledande aktör med hjälp av PartnerTech” säger John Reisky de Dubnic, CEO Cavidi. "PartnerTech är en av få kontraktstillverkare som kan erbjuda kunderna avancerade utvecklingstjänster. Att Cavidi har valt oss som samarbetspartner är ett bevis på vår kompetens att driva stora utvecklingsprojekt på ett kostnadseffektivt sätt. Tillsammans med vårt gedigna produktionskunnande utgör det ett attraktivt erbjudande, speciellt för innovativa utvecklingsbolag som väljer att lägga ut hela sin tillverkningsprocess och istället satsa på sin egen kärnkompetens”, säger Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef för PartnerTech AB.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2