Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© nikita-sobolkov-dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 maj 2013

Montex gjorde 'all time high'

Kontraktstillverkaren Montex märkte inte av nedgången i någon större bemärkelse. Med ett starkt fäste inom medicinteknikens värld lyckades man istället presentera ett rekordår.

Kontraktstillverkaren Montex i Jämjö, Blekinge, har lyckats konsolidera de satsningar som man gjorde mitt under de så kallade krisåren. Nu har man lyckats omsätta det till ett rekordår.
" Naturligtvis vill man säga att man får vad man förtjänar. Men det är också så att vi hade förmånen att verka inom segment som inte blev hårt drabbade "
Förra året skrev evertiq att Montex satsade på certifieringen 13485 för medicinteknik. Runt 80 procent av företagets kunder rör sig också inom denna marknad. Däremot, förklarar Marknads- och försäljningschefen Stefan Lundgren, har effekterna av certifieringen också lockat kunder utanför denna värld: – Det visar sig att det inte bara är medicintekniska bolag som är intresserade av certifikatet, det ses som en kvalitetsstämpel i stort. Det visar hur vi arbetar i vår vardag. Att man lyckades satsa i rätt tid är inte hela förklaringen till att man klarade av att höja siffrorna ytterligare. Trots allt upplevde många att marknaden var kärvare förra året. Hur kom det sig då att man lyckades? – Ja det är en bra fråga. Naturligtvis vill man säga att man får vad man förtjänar. Men det är också så att vi hade förmånen att verka inom segment som inte blev hårt drabbade. Sedan handlade det om att vi kunde behålla kunder och samtidigt skaffa några nya. En av de framtidssatsningar som man arbetat med är ett reservdelslager. Det är en del av de omfattande logistiklösningar som Montex har satsat på: – När vi pratar logistik så menar vi inte bara att ta hand om saker som är producerade. Den största delen i vår bransch handlar om det som händer innan man monterar. Vi har arbetat mycket med materialförsäljningskedjan och vår inköpslogistik. Målet med satsningen har varit att få en hög leveransprecision i produktionen. Under detta år, 2013, väntar inga drastiska förändringar på företaget: – Vi har ett par nya kunder som vi håller på att rampa upp produktion för, det är det stora. Sedan handlar det om konsolidering av de satsningar som vi har gjort. Vi har rum att växa i befintliga lokaler.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2