Annons
Annons
Annons
Annons
© blotty-dreamstime.com Analys | 03 juni 2013

Positivare signaler från industrin

Bransch- och medlemsorganisationen SILF ser en något ljusare industrikonjunktur inför andra halvåret i sitt inköpschefsindex.

Slutsatserna som dras är bland annat följande: - PMI-totalt steg med 2,3 indexenheter till 51,9 i maj från 49,6 i april. Uppgången var bred och fyra av fem delindex gav ett positivt bidrag till PMI-totalt under månaden. Efter en månad strax under 50-strecket ligger nu PMI åter i tillväxtzonen. - Orderingången stod för det största positiva bidraget till PMI-totalt, och förklarar drygt halva uppgången. Återhämtningen i orderingången förklaras främst av en förbättrad ordersituation från hemmamarknaden där index steg till 51,3 i maj från 46,7 i april. Orderingången från exportmarknaden dämpades något men ligger fortsatt över 50-strecket, 50,8, jämfört med 51,8 i april. Delindex för orderstock noteras till 48,2 i maj jämfört med 49,3 i april. - Index för produktionsplanerna steg till 59,1 i maj jämfört med 55,9 i april. Index indikerar därmed en växande produktion de kommande sex månaderna och uppgången indikerar en något bättre underliggande styrka inför sommaren och andra halvåret. Delindex för produktion steg till 55,2 i maj från 52,8 i april.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2