Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© blotty-dreamstime.com Analys | 03 juni 2013

Positivare signaler från industrin

Bransch- och medlemsorganisationen SILF ser en något ljusare industrikonjunktur inför andra halvåret i sitt inköpschefsindex.
Slutsatserna som dras är bland annat följande:

- PMI-totalt steg med 2,3 indexenheter till 51,9 i maj från 49,6 i april. Uppgången var bred och fyra av fem delindex gav ett positivt bidrag till PMI-totalt under månaden. Efter en månad strax under 50-strecket ligger nu PMI åter i tillväxtzonen.

- Orderingången stod för det största positiva bidraget till PMI-totalt, och förklarar drygt halva uppgången. Återhämtningen i orderingången förklaras främst av en förbättrad ordersituation från hemmamarknaden där index steg till 51,3 i maj från 46,7 i april. Orderingången från exportmarknaden dämpades något men ligger fortsatt över 50-strecket, 50,8, jämfört med 51,8 i april. Delindex för orderstock noteras till 48,2 i maj jämfört med 49,3 i april.

- Index för produktionsplanerna steg till 59,1 i maj jämfört med 55,9 i april. Index indikerar därmed en växande produktion de kommande sex månaderna och uppgången indikerar en något bättre underliggande styrka inför sommaren och andra halvåret. Delindex för produktion steg till 55,2 i maj från 52,8 i april.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-09-21 11:51 V11.0.0-2