Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrotech Elektronikproduktion | 04 juni 2013

Electrotechs framgångsfaktorer: Samarbete och kundmix

Evertiq har tagit tempen i Kalix, närmare bestämt hos Electrotech. Det är ett av företagen i Nordsverige som just nu upplever en stark tillväxt.

Electrotech i norrbottniska Kalix går som tåget. Det är lätt att få intrycket att företagen norröver har klarat sig relativt bra i den motvind som blåst genom industrin i stort under det föregående året. Just Kalix har utvecklats till något av en kluster-ort där mycket kompetens har samlats. Det nära samarbetet mellan företagen i norr kan vara en förklaring bakom framgångarna, säger Stefan Nordmark, en av grundarna bakom Electrotech. Han menar också att kundmixen varit en faktor:
"Man ska ha mer stolpe in än stolpe ut så att säga, och det har vi haft." © Electrotech, Stefan Nordmark
– Jag tror att de kunder man har haft i norr är mer industriella. Vad jag menar med det är att de jobbar inom annat än ”consumer”-produkter. Det är det ena, det andra är att man har jobbat med det som är lite framtidsområden. Det är bland annat produkter som gör att man kan bestämma när saker ska hända och som gör att du inte behöver bli överraskad när saker händer. Exempel är accelerometrar, fuktighet-sensorer och ultraljudssensorer. På just samarbetsfronten tror Stefan Nordmark att en nyckel har varit medlemskapet i IUC Electropolis, en plattform för samarbete inom elektronikbranschen i Västerbotten och Norrbotten. Inom gruppen har man samlat kompletterande kompetens, något som möjliggör att man kan hjälpa varandra att hitta rätt partner för olika produkter och lösningar. Stark tillväxt under året Electrotechs strategi är att arbeta mot kommunikation och mätteknik. Inom lösningar som RFID utvecklar man både egna produkter och tillverkar i nära samarbete med OEM-kunder. Dessa ovan nämnda områden tillsammans med medicinteknik gör att man kunnat se en stark tillväxt. Förra året växte företaget med ungefär 50 procent. Stefan Nordmark inflikar: – Och i år ser det mycket, mycket bra ut. Det ser till och med bättre ut än i fjol. En av framtidssatsningarna handlar om att kunna bredda försäljningen ytterligare:
Utdrag ur motiveringen till priset Almi Företagspartner Nords och Norrbottens läns landstings gemensamma näringslivspris för 2012: Ägarnas intresse för människor och insikten om vikten av personalens kompetensutveckling har bidragit till ett framgångsrikt företag. ElectroTech har en tydlig jämställdhetsplan och ser att mångfald ger dynamik i verksamheten. Företaget har en kvalitets- och miljöpolicy som de synliggör för sina kunder. ElectroTech jobbar aktivt redan i grundskolan med att öka teknikintresset hos framförallt flickor. De erbjuder också elever företagsbesök och prao samt engagerar sig i lärarnas fortbildning i teknik.
– Vi jobbar just nu med ett exportprojekt som började förra året, tillsammans med Business Sweden (tidigare exportrådet, red. anmärkning). Det är vi mycket nöjda med. Vi försöker alltid att satsa på framtiden. När man är ett litet bolag, som vi är, då måste man ha egna produkter. Vi kommer att gå ut hårdare och försöka sälja. Tidigare har det alltid varit så att vi blivit kontaktade. Utöver dessa projekt har man också en stor global industrikund som man kan växa tillsammans med. Sammanfattat handlar de områden som Electrotech valt att satsa på om segment där livscykeln är lite längre. Förra året uppmärksammades företaget också då man vann Almi Företagspartner Nords och Norrbottens läns landstings gemensamma näringslivspris för 2012. Motiveringen handlar bland annat om att företaget har försökt att verka för ökat teknikintresse inom grundskolan samt att man har ett stort intresse för näringslivs- och samhällsfrågor. – Vi tror att det är viktigt att man som företag inte bara engagerar oss själva utan också går utanför och försöker lyfta upp andra. Men trots framgångarna förblir man i slutändan ödmjuka: – Visst är det så att viss 'tur förtjänar man', men man behöver ha annan tur också. Man ska ha mer stolpe in än stolpe ut så att säga, och det har vi haft. Vi är väldigt stolta över vårt bolag och över vår personal, avslutar Stefan Nordmark.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2