Annons
Annons
Annons
Annons
© gokhan-okur-dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 juni 2013

EU har infört handelstullar på solpaneler från Kina

EU har kommit fram till ett beslutet om preliminär antidumpningstull på import av solpaneler från Kina.

Handelskommissionär Karel De Guchts sade om beslutet: EU-kommissionen har enhälligt beslutat att införa preliminära tullar på solpaneler som importeras från Kina. Syftet är att motverka dumpning på den europeiska marknaden. Beslutet föregicks av en ingående rättslig undersökning som varade i nio månader. Slutsatsen har dragits efter granskning av samtliga fakta och efter samråd med de många intressenter som berörs av fallet. Tullarna träder i kraft den 6 juni och kommer att gälla i sex månader, det vill säga fram till det att den fullständiga undersökningen avslutas i början av december. Då måste ett beslut fattas om huruvida slutgiltiga tullar ska införas i högst fem år. Tullarna kommer att införas i två steg. Från och med den 6 juni kommer en tull på 11,8 % att tas ut på alla importerade solpaneler från Kina. Två månader senare, det vill säga från och med den 6 augusti kommer en genomsnittlig tull på 47,6 % att införas. Som helhet betraktat kommer tullarna då att variera från 37,2 % till 67,9 %. De kinesiska företag som har samarbetat kommer att få lägre tullar, medan de som inte har gjort det kommer att få betala högre tull. Det beslut vi tagit i dag är kort sagt avsett att blåsa nytt liv i en sektor i EU som drabbats väldigt hårt av dumpningen. Vår motåtgärd är balanserad, laglig och motiverad enligt internationella handelsregler. Avsikten med den är att förhindra att situationen förvärras. Det handlar inte om protektionism. Det handlar om att se till att även kinesiska företag följer internationella handelsregler – precis som företagen i EU gör. Som ni vet har även USA infört tullar på kinesisk export. Det beslut som fattats i dag är ett uttryck för EU-kommissionens roll som oberoende försvarare av EU:s industri mot illojala handelsmetoder i andra länder.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1