Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© m-promotion Analys | 26 juni 2013

Gästartikel: Do IT with Poland

Enligt en rapport publicerad av World Economic Forum, ”Global Competitiveness Report 2012-2013”, är Polen ett av de 21 länder som går över från en ekonomi baserad på effektiviteten av produktionssystemet till en ekonomi baserad på innovation.

I denna process lägger de polska företagen fokus på utveckling av IT/ICT- sektorn (Information and communications technology) som har expanderat under de senaste åren till att bli deras deras ”nationella specialitet”. Den internationella kampanjen ”Do IT with Poland” syftar till att ge världen investeringspotentialen av den polska informations- och kommunikationstekniken (ICT).
"Under de senaste åren fortsätter Polen utvecklas och försöker undvika den så kallade ’’middle income trap’’, som innebär att BNP-tillväxten hämnas när den når nivåer på cirka 60 procent BNP per capita i industriländerna."
Ekonomer säger att Polen har gått in i utvecklingens tredje etapp efter övergången till demokrati och övergångsekonomi som började 1989. Under 90-talet var grundläggande pro-marknadsreformer (ekonomisk frihet, öppenhet mot världen, stabilisera penningvärdet) drivkraften bakom den dynamiska tillväxten och under det nästa årtiondet var EU till stor hjälp. Idag får landet en chans att upprätthålla BNP-tillväxten genom aktivt deltagande i den internationella marknaden för ny teknik. Under de senaste åren fortsätter Polen utvecklas och försöker undvika den så kallade ’’middle income trap’’, som innebär att BNP-tillväxten hämnas när den når nivåer på cirka 60 procent BNP per capita i industriländerna. Genom att kopiera de tekniska och organisatoriska lösningarna som industriländerna använder har utvecklingsländerna möjligheten till snabbare tillväxt i genomsnittsinkomsten per capita. Det betyder att när genomsnittsinkomsten når en nivå på flera tusen dollar per år håller den "imiterande" modellen på att avta. Löneökningar och utflödet av arbetstillfällen till mindre rika länder och stora kapitalinvesteringar samt enorm ökning av kostnaden för importerad teknik gör att produktiviteten kan fortsätta sin ökning.
© m-Promotion
Det brådskande behovet av polsk ekonomi till innovation och utveckling av ny teknik hjälper företagare från ICT-sektorn som har gjort en signifikant ökning under de senaste åren. Under åren 1996-2008 har den polska ICT-exporten ökat med 28% per år och Polen har specialiserat sig på segmenten hemelektronik, programutvecklingsmetodik på begäran, elektroniska spel och mobila lösningar. Polen är den femte största ekonomin i Europa när det kommer till arbetsplatser inom ICT-sektorn (5,1 procent av det totala europeiska segmentet). Polen blir bättre på att presentera sig som en plats där det skapas många forsknings- och utbildningscentrum och där startup-företag specialiserade sig på mjukvaruutveckling. 2010 uppgick nettoinkomsterna inom ICT-sektorn till 113,5 miljarder PLN. Jämfört med 2007 har det skett en ökning med 26%. Inom ICT-sektorn ökade intäkterna med 48 procent. Utgifter för forskning och utveckling ökade med mer än det tredubbla och nådde 758,6 miljoner PLN under denna period.
"Polen visar sig vara en nation av väldigt duktiga och begåvade datavetare och programmerare. Resurser på arbetsmarknaden inom ICT-sektorn ökar årligen med cirka 15'000 akademiker och en karriär inom IT/ICT-sektorn garanterar en stabil sysselsättning och relativt höga inkomster."
Den polska regeringen har inte ignorerat chansen som ökningen har skapat. Regeringen har under de senaste åren anpassat sin politik för utvecklingen av ett informationssamhälle som är det viktigaste målet för ”Ministeriet för Administration och Digitalisering” som grundades 2011. Premiärminister Donald Tusk säger även att de ska bevilja Polen ’’digital fart’’ som kommer att bidra med 2,5 miljarder PLN från EU:s budget. Ministern för administration och digitalisering rapporterade i det internationella forumet för konkurrenskraft i Central-och Östeuropa att en av delarna i denna process kommer att vara starten av det centrala ”Operativa Programmet Digital Polska”. Det polska folket använder sociala medier och E-förvaltningstjänster oftare än den genomsnittliga europén. Mark Zuckerberg, grundare av sociala mediet Facebook, erkände under senaste mötet med ministern för administration och digitalisering i Warszawa att Polen är det viktigaste landet i regionen för hans företag. Polen är dessutom det land efter Indien där flest programmerare rekryteras av Facebook. Polen visar sig vara en nation av väldigt duktiga och begåvade datavetare och programmerare. Resurser på arbetsmarknaden inom ICT-sektorn ökar årligen med cirka 15'000 akademiker och en karriär inom IT/ICT-sektorn garanterar en stabil sysselsättning och relativt höga inkomster. Enligt prognoserna kommer antalet datavetare med stor sannolikhet att avta i samtliga länder i EU förutom i Polen och Tyskland. Polska studenter vinner regelbundet internationella programmeringstävlingar, både individuellt och i lag. De är bland de bästa i prestigefyllda tävlingar som: Top Coder, Microsoft Image Cup, Google Code Jam och Intel Challenge. Resultatet av många års arbete av den polska regeringen ledde till att Polen blev utsett till ett partnerland för årets Hannover IT-mässa CeBIT –en av de största händelserna i världen av sitt slag. Förbundskansler Angela Merkel tackade arrangörerna för att ha skapat en möjlighet för Polen att visa sin otroliga utveckling och hur den utvecklingen används för att skapa nya jobb och arbetstillfällen. Donald Tusk tillade att: ‘’Polens deltagande i mässan är utan tvekan en möjlighet inte bara för Polen utan också för alla intresserade utländska parter. Detta är en chans att lära känna vår ICT-marknad och de möjligheter den erbjuder. Den polska ITC-sektorn är fortfarande i viss mån en oupptäckt skatt i Europa och världen’’. Han tillade att han var övertygad om de första som upptäcker ”skatten”, alltså investerare, kunder, distributörer och affärspartners kommer att gynnas mest. ”Jag önskar av hela mitt hjärta att våra partners är beredda att investera.”
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1