Annons
Annons
Annons
Annons
© aydindurdu-dreamstime.com Teknik | 27 juni 2013

Miljardsatsning ska stärka Sveriges konkurrenskraft

En omfattande långsiktig statlig satsning görs på forskning och innovation för att utveckla hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft. bland annat inom produktion samt processindustriell IT och automation.

Strategiska innovationsområden är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Satsningen ska bidra till en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. I en första omgång har fem program valts ut som tillsammans avses få långsiktig finansiering på upp till 200 miljoner kronor per år av VINNOVA och Energimyndigheten. Näringslivet bidrar med minst lika mycket vilket gör att det totalt kan handla om i storleksordningen en halv miljard kronor årligen. Fler program kommer att startas under kommande år där även Formas kommer att gå in som finansiär. Gemensamt för de beviljade programmen är bland annat en intensifierad samverkan mellan olika branscher och kompetensområden, involvering av små och medelstora företag och fokus på effektiv resursanvändning. Urvalet har gjorts med hjälp av externa bedömare. Avgörande vid bedömningen har varit innovationsområdets tillväxtpotential, samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet och möjligheterna att bidra till övergripande mål som hållbar tillväxt och samhällsutveckling och stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv. Konstellationer av aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor koordinerar programmen. Inom varje program kommer öppna utlysningar att hållas där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området. Processindustriell IT och automation Processindustriell IT och automation är ett område där flera svenska företag har världsledande positioner både när det gäller att utveckla, leverera, integrera och använda automationstekniken. Målet är att Sverige år 2022 ska vara erkänt som världsledande för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom området. Projektleds av Luleå tekniska universitet. Produktion Målet är attöka konkurrenskraften för den svenska tillverkningsindustrin. Målet för 2030 är att Sverige är det främsta valet för globala tillverkningsindustrin att investera i utveckling och tillverkning av avancerade varor och tjänster. Projektleds av Teknikföretagen. De program som avses att få finansiering i den första omgången: Gruv- och metallutvinnande industri, lättviktsmaterial, produktion, metalliska material samt processindustriell IT och automation
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1