Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© aydindurdu-dreamstime.com Teknik | 27 juni 2013

Miljardsatsning ska stärka Sveriges konkurrenskraft

En omfattande lÄngsiktig statlig satsning görs pÄ forskning och innovation för att utveckla hÄllbara lösningar pÄ globala samhÀllsutmaningar och stÀrka Sveriges konkurrenskraft. bland annat inom produktion samt processindustriell IT och automation.
Strategiska innovationsomrÄden Àr en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Satsningen ska bidra till en kraftsamling dÀr nÀringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stÀrka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsÀttningar för hÄllbara lösningar pÄ globala samhÀllsutmaningar. Ansvariga myndigheter Àr VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

I en första omgÄng har fem program valts ut som tillsammans avses fÄ lÄngsiktig finansiering pÄ upp till 200 miljoner kronor per Är av VINNOVA och Energimyndigheten. NÀringslivet bidrar med minst lika mycket vilket gör att det totalt kan handla om i storleksordningen en halv miljard kronor Ärligen. Fler program kommer att startas under kommande Är dÀr Àven Formas kommer att gÄ in som finansiÀr.

Gemensamt för de beviljade programmen Àr bland annat en intensifierad samverkan mellan olika branscher och kompetensomrÄden, involvering av smÄ och medelstora företag och fokus pÄ effektiv resursanvÀndning.

Urvalet har gjorts med hjÀlp av externa bedömare. Avgörande vid bedömningen har varit innovationsomrÄdets tillvÀxtpotential, samhÀllsrelevans, vetenskaplig kvalitet och möjligheterna att bidra till övergripande mÄl som hÄllbar tillvÀxt och samhÀllsutveckling och stÀrkt konkurrenskraft för svenskt nÀringsliv.

Konstellationer av aktörer inom nÀringsliv, akademi och offentlig sektor koordinerar programmen. Inom varje program kommer öppna utlysningar att hÄllas dÀr företag, lÀrosÀten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom omrÄdet.

Processindustriell IT och automation

Processindustriell IT och automation Àr ett omrÄde dÀr flera svenska företag har vÀrldsledande positioner bÄde nÀr det gÀller att utveckla, leverera, integrera och anvÀnda automationstekniken. MÄlet Àr att Sverige Är 2022 ska vara erkÀnt som vÀrldsledande för utveckling och anvÀndning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom omrÄdet. Projektleds av LuleÄ tekniska universitet.

Produktion

MÄlet Àr attöka konkurrenskraften för den svenska tillverkningsindustrin. MÄlet för 2030 Àr att Sverige Àr det frÀmsta valet för globala tillverkningsindustrin att investera i utveckling och tillverkning av avancerade varor och tjÀnster. Projektleds av Teknikföretagen.

De program som avses att fÄ finansiering i den första omgÄngen:
Gruv- och metallutvinnande industri, lÀttviktsmaterial, produktion, metalliska material samt processindustriell IT och automation
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2