Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© adistock-dreamstime.com Embedded | 28 juni 2013

Forskning inom inbyggda system stärker svensk industri

Bättre metoder för test av mjukvara i inbyggda datorer kan sänka utvecklingskostnaderna och öka produktkvalitén i svenska industriföretag. Därför satsar KK-stiftelsen 27 miljoner kronor på en ny forskningsmiljö.

Den nya satsningen på forskningsmiljö vid bland annat Mälardalens högskola ska stärka forskningen inom inbyggda system. Den nya forskningsmiljön, kallad TOCSYC - Testning av kritiska egenskaper i komplexa system, vid Mälardalens högskola (MDH) sker i samverkan med Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Skövde, Karlstad universitet och SICS Swedish ICT, som tillsammans beviljats finansieringen av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Forskningsmiljön koordineras av MDH med projektstart i september 2013. – Datormjukvara utgör en allt större andel av det vi levererar till våra kunder. För att marknadens förtroende för Bombardier ska vara på högsta nivå måste den datormjukvara vi levererar i våra produkter till våra kunder vara av hög kvalitet. Kvalificerad testning av våra mjukvaruintensiva system säkrar den höga kvalitetsnivån. Att akademierna nu tar initiativ till att vidareutveckla kunskapen om kvalificerad testning av inbyggda system hälsar vi med glädje och tillfredsställelse, eftersom den är av största strategiska vikt för oss, säger Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Sweden AB. – Det övergripande målet är att möjliggöra och stödja kostnadseffektiv testning i inbyggda system. Testning av inbyggda system kan tyckas vara en liten detalj men för företagen är testningen av stor vikt, eftersom de inbyggda systemen är avgörande för produktens prestation. Då vi är fem framstående parter inom mjukvarutestning i forskningsmiljön TOCSYC, har resultaten av forskningen goda möjligheter att få stor akademisk och industriell betydelse, säger professor Paul Pettersson som leder TOCSYC.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-1