Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© evertiq Teknik | 01 juli 2013

Elektronikindustrin får en röst i Almedalen

Sveriges samlade politikerelit befinner sig just nu på Gotland för Almedalsveckan – jobben och ekonomin är som alltid en het fråga – och på tisdag står elektronikindustrin på agendan.

”Smartare Elektroniksystem för Sverige” – namnet på den forsknings- och innovationsagenda som arbetar för att elektroniksystem ska bli ett strategiskt område för svensk industri under 2014. Hur ser det egentligen ut i Sverige idag? Satsar vi på de områden som behövs för att stärka och försäkra vår konkurrenskraft? Att industrin har genomgått en förändring är det få som kan neka till – utvecklingen går framåt och det med en ordentlig fart. Så vad saknas för att industrin ska hänga med i utvecklingen? Gruppen menar att avgörande framtidsfrågor för industrin är: kompetensutveckling och kompetensförsörjning, ledarskap och innovationskraft. ”I Sverige finns en enorm outnyttjad potential i form av nya spännande forskningsresultat, samt affärsidéer baserade på verifierade forskningsreslutat. Med rätt stöd och rätt satsningar kan dessa affärsidéer och innovationer tas från ritbordet till marknaden, och bli till välmående, lönsamma och konkurrenskraftiga företag,” skriver gruppen i sin presentation. Och med etableringen av smartare elektroniksystem som ett strategiskt innovationsområde så menar gruppen att vi möjliggör:
 • Centra för forskning och utveckling av innovativa, smartare, elektroniksystem i öppen branschsamverkan. Identifiera nyckelområden. Utveckla teknologier och kompetenser inom t ex produktionsteknik. Överbrygga gapet mellan forskning och marknad och skapa förutsättningar för en avancerad svensk tillverkningsindustri.
 • En dedikerad satsning på möjliggörande teknologier (Key Enabling Technologies) för att stärka de högteknologiska spetskompetenser där Sverige redan har tätposition.
 • Stöd att hitta FoU-finansiering, t ex EU-medel, till såväl företag som forsknings- och innovationsaktörer. Förmedla kontakter med entreprenörer och starta upp mentorskapsprogram.
 • Kompetensförsörjning - satsningar på fortbildning och kompetensutveckling. Verka för ökad rörlighet mellan företag och akademi eller institut, exempelvis via Industriforskarskolor och kompetensöverföringsprogram. Öka kvalitet och attraktionskraften på tekniska utbildningar.
Smarta elektroniksystem skulle enligt gruppen bidra till tillväxt i stort sett alla industriella branscher – direkt eller indirekt – och med det också en stärkt industri i stort. Men min fråga till er: Vad saknas för att hålla den svenska elektronikindustrin – inte bara stabil – utan även expanderande och konkurrenskraftig? Smartare elektroniksystem för Sverige består av 7 delagendor som samarbetar:
 • ”Svensk energieffektiv hårdvara inom elektroniksystem”, Leif Ljungqvist/Katrin Persson, Acreo Swedish ICT
 • ”Elektronikhårdvara i Sverige”, Jan Y Andersson, Acreo Swedish ICT
 • ”Branschöverskridande strategisk forsknings- och innovationsagenda för Elektronikindustrin”, Lena Norder, Branschorganisationen Svensk Elektronik
 • ”Kraftelektronik - från milliwatt till gigawatt”, Staffan Norrga, KTH
 • ”Millimeter-wave and terahertz systems” (Herbert Zirath) +
 • “Antennsystem”, Per-Simon Kildal, Chalmers - Dag Ljungenfelt (coordinator)
 • ”Fotonik - En möjliggörande teknologi för Sverige”, Pierre-Yves Fonjallaz, Föreningen PhotonicSweden
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1