Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© kheng-guan-toh-dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 juli 2013

Operativa förändringar hos Haldex kan påverka upp till 110 anställda

I maj 2013 offentliggjorde Haldex ett globalt omstruktureringsprogram innefattande förändringar av den europeiska produktionsstrukturen.

Som en del av detta program, kommer Haldex fabrik i Heidelberg, Haldex Brake Products GmbH, att påverkas. De planerade åtgärderna omfattar flytt av produktion från Heidelberg till Haldex fabrik i Szentlörinckata, Ungern. Dessutom kommer FoU-verksamheten i Heidelberg i väsentlig omfattning att överföras till Haldex FoU-center i Storbritannien. Haldex har idag inlett förhandlingar med de berörda parterna, i första hand med arbetstagarrepresentanter från Haldex Brake Products GmbH. De konkreta åtgärderna och villkoren för förändringarna kommer att förhandlas mellan företaget och företagsrådet (Betriebsrat). Förhandlingarna kommer också att innehålla en plan för genomförande och en ersättningsplan. Totalt planeras de operativa förändringarna att beröra mellan 100 och 110 anställda och väntas vara genomförda i mitten av 2014. Efter avslutade förhandlingar kommer Haldex att informera om omstruktureringskostnader samt de årliga besparingarna. Dock innefattas dessa i de totala omstruktureringskostnaderna och besparingarna som offentliggjordes i pressmeddelandet den 21 maj 2013.
Annons
Annons
2021-03-03 13:22 V18.15.34-2