Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© dana-rothstein-dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 juli 2013

Note: 'Det finns anledning till besvikelse över volymutvecklingen'

Note rapporterar för halvåret att man klarade sig på plussidan, dock med en avsevärd försämring inom både försäljning och resultat.

Marknadsläget under årets första sex månader beskrivs av kontraktstillverkaren Note som fortsatt utmanande: ”Vi såg en fortsatt svag efterfrågan på flera av våra geografiska marknader. Vår försäljning, som i det korta perspektivet är starkt knuten till volymutvecklingen i pågående kunduppdrag, minskade med 19 procent”, skriver vd Peter Laveson. Av detta var ungefär 6 procentenheter relaterad till finansiella problem i kundledet. Note har bland annat vid tidigare tillfälle rapporterat om att en av företagets kunder hamnat i finansiella problem, något som tvingat Note att fjärde kvartalet göra en avsättning för befarad kundförlust om 12,6 miljoner före skatt. Moderbolaget till Notes kund har begärts i konkurs under perioden. Hittills i år har inga leveranser gjorts men en fortsatt process förs med syfte att återuppta produktionen. Även den svenska och engelska marknaden visade viss svaghet under perioden. Fyra procentenheter av den minskade försäljningen utgjordes av lägre volymer till svenska och engelska kunder med en projektorienterad försäljning medan försäljningsutvecklingen i Finland och Norge var mer stabil. Som ett resultat av minskad försäljning under perioden minskade rörelseresultatet från 20,9 miljoner för samma period förra året till 3,9 miljoner. JANUARI-JUNI - Försäljningen uppgick till 450,9 (554,8) MSEK. - Rörelseresultatet uppgick till 3,9 (20,9) MSEK. - Rörelsemarginalen uppgick till 0,9% (3,8%). - Resultat efter finansnetto uppgick till 1,3 (17,6) MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (13,9) MSEK. APRIL-JUNI - Försäljningen uppgick till 236,1 (280,1) MSEK. - Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (10,0) MSEK. - Rörelsemarginalen uppgick till 1,5% (3,6%). - Resultat efter finansnetto uppgick till 2,6 (8,9) MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (6,8) MSEK.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2