Annons
Annons
© photographer dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 juli 2013

HMS ökar takten

"För det andra kvartalet kan vi redovisa orderingång, omsättning, rörelseresultat och vinst per aktie på för koncernen helt nya nivåer", skriver HMS Networks.

Andra kvartalets omsättning uppgick till 128 miljoner (99) motsvarande en ökning med 29 procent. Rörelseresultatet uppgick till 27 miljoner (20) motsvarande en rörelsemarginal om 21 procent (20). Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 21 procent till 235 miljoner kronor (195). Rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till 41 miljoner kronor (34). "Naturligtvis bidrar det tidigare under året genomförda förvärvet av IXXAT Automation GmbH men vi börjar även se tendenser till bättre efterfrågan", skriver företaget. HMS ser tillväxt i bland annat Japan och Tyskland, medan USA varit mer avvaktande. "Vi kan konstatera att vi ser en blandad bild framöver. Å ena sidan ett positivt andra kvartal med goda nivåer på orderingång, försäljning, rörelsevinst och vinst per aktie. Å andra sidan ser vi fortsatt en svårbedömd marknad på kort sikt. Vi arbetar vidare med att balansera vårt långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Det finns inget som förändrar vår bedömning att marknaden för industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett tillväxtområde."
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2