Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000-dreamstime.com Elektronikproduktion | 01 augusti 2013

Tufft första halvår för Incap

Incap har haft ett tufft första halvår - omsättningen sjönk ungefär 46% på årsbasis under bolagets andra kvartal. Men med en tydlig handlingsplan för att förbättra lönsamheten och en ny delsägare, uppstår nya möjligheter.

Omsättningen för första halvan av året var klart lägre än under jämförelseperioden, även om efterfrågan av energieffektiva produkter fortfarande var god. Sami Mykkänen, vd och koncernchef för Incap Group, menar att företagets leveranssäkerhet blev lidande av bolagets kassa, vilket försvårade periodiseringen av intäkter. För att säkerställa leveranser till kunder, har ansvar för inköp av material tillfälligt överförts till kunderna. Ett av de viktigaste målen för bolaget under 2013 är att förbättra lönsamheten. Tidigare beräknade bolaget att genom förbättrade materialinköp, nedstängningen av fabriken i Helsingfors samt en centralisering av tjänsterna till Estland – skulle företaget kunna uppnå besparingar på cirka 2.3 miljoner euro under året. Och nu, med Inission AB som ny delägare i Incap - och en potentiell sammanslagningspartner - skapas helt nya möjligheter att utveckla verksamheten. Januari-juni 2013 i korthet:
  • Omsättning uppgick till 20,5 miljoner, en minskning med cirka 39% jämfört med föregående år (jan-juni 2012: 33,9 miljoner euro) på grund av en tillfällig överföring av inköp av material till kunder samt på grund av avbrytandet av tillverkningen av vissa tekniska produkter.
  • Som en följd av den minskade omsättningen, minskade rörelseresultatet (EBIT) jämfört med föregående år och uppgick till -1,8 Mkr (-0,3 miljoner euro).
  • Företaget anpassar sin finansiella vägledning och uppskattar att koncernens omsättning under 2013 kommer att vara betydligt lägre än under 2012 samt att helårets rörelseresultatet (EBIT) kommer att vara positivt.
April-juni 2013 i korthet:
  • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 9,9 miljoner euro, en minskning med ca 7% jämfört med första kvartalet och cirka 46% jämfört med föregående år (april-juni 2012: 18,4 miljoner euro).
  • Rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet förbättrades jämfört med första kvartalet med cirka 1,0 miljoner euro och landade på -0,4 miljoner euro (april-juni 2012: 0,01 euro miljoner euro).
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1