Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© yuri-arcurs-dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 augusti 2013

Grönt ljus för Inission - Incap

Den finska Finansinspektionen har beviljat Inission – tillsammans med FBM Consulting AB och Fredrik Berghel – ett undantag från skyldigheten att lämna ett obligatoriskt uppköpserbjudande.
Utan undantaget skulle Inission varit skyldiga att lägga ett uppköpserbjudande om de skulle välja att utnyttja valmöjlighet att kombinera och förena Inissions verksamhet med Incap Corporation.

Efter registrering av de nyemitterade aktierna i Incap:s riktade nyemission den 22 juli 2013 innehar Inission 26,1% av samtliga aktier och röster i Incap. I händelse av att Inission utnyttjar möjligheten att kombinera och förena verksamheten, kommer Inission att hålla minst 51% och högst 64% av samtliga aktier i Incap, vilket överstiger den lagliga gränsen för att vara skyldiga att inleda en obligatoriskt uppköpserbjudande. Det undantag som nu beviljats ​​av Finansinspektionen gäller båda de gränserna på 30% och 50%.

Undantaget har beviljats på villkor att Inission, FMB Consulting och Fredrik Berghel (eller några partier som agerar i samförstånd med dem), inte förvärvar eller tecknar fler aktier än tidigare meddelats.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1