Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© aydindurdu-dreamstime.com Teknik | 08 augusti 2013

Nya ändringarna av betalningstider – 'Ett slag i luften'

Tre av fem småföretagare ovetandes om ny lag kring betalningstid – endast 13 procent påverkas positivt av lagändringen.

SmåföretagarBarometern, en undersökning genomförd av e-bokföringsföretaget SpeedLedger, visar att en majoritet av svenska småföretagare är ovetandes om den nya lagen och ändringar av betalningstider som infördes i mars. Endast 13 procent uppger att de ser lagen som något positivt. ”Ett slag i luften”, säger SpeedLedgers VD Magnus Nilselid. Undersökning – i vilken 500 småföretagare i Sverige har medverkat – visar att tre av fem småföretagare inte nåtts av informationen kring lagändringarna i betalningstider som infördes den 16 mars i år. Den nya lagen innebär att max 30 dagars betalningstid råder om inget annat har avtalats. Undersökningen visar också att endast 13 procent av småföretagarna påverkas positivt av den nya lagändringen, trots att lagen har genomförts just för att underlätta för företagarna där alldeles för långa betalningstider råder, exempelvis som underleverantör till stora företag inom industrin. Närmare 8 av 10 småföretagare, 78 procent, uppger att de inte påverkas alls av den nya lagen. Tre procent uppger att den nya lagen påverkar dem negativt. ”Ett slag i luften” – Då lagen inte är fullständigt ”bindande”, den kan fortfarande avtalas bort, så tar inte småföretagarna del av den fördel som denna lagändring skulle ha kunnat ge dem. De större företagen sätter fortfarande förutsättningarna och det är bara för småföretagarna att rätta sig därefter om de vill behålla kundrelationen. På så vis är lagen ett slag i luften, säger Magnus Nilselid, VD för SpeedLedger. 16 procent uppger att de avtalat för längre betalningstid än 30 dagar med en eller flera av sina kunder/leverantörer. Hela 82 procent har inte avtalat bort dessa 30 dagar. Sämre ekonomiska tider leder till en sämre betalningsmoral SmåföretagarBarometern visar också att betalningsmoralen blivit sämre i Sverige de senaste åren. 28 procent av svenska småföretagare uppger att betalningsmoralen har blivit sämre under de senaste åren. Endast 4 procent uppger att de tycker att betalningsmoralen har förbättrats. 31 procent uppger att de inte märkt någon skillnad. En tredjedel uppger att försämringen i betalningsmoralen beror på sämre ekonomiska tider. 17 procent av småföretagarna uppger att kunderna inte betalar sina fakturor i tid. Endast 44 procent av småföretagarna använder sig av dröjsmålsränta och påminnelseavgifter vid sena betalningar. 17 procent uppger att de alltid, 27 procent ibland. - Småföretagare som är underleverantörer sitter i en beroendeställning gentemot den ofta mycket större kunden. Betalningstider som ibland kan uppgå till uppemot 120 dagar gör småföretagarnas likviditet ansträngd helt i onödan. Småföretagarna är de som drabbas hårdast när risken för uteblivna betalningar ökar, något som även en undersökning gjord av Intrum Justitia visar, avslutar Magnus Nilselid.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1