Annons
Annons
Annons
Annons
© mpanch dreamstime.com Elektronikproduktion | 14 augusti 2013

Sanmina - jätten som stannar kvar

Elektronikproducenten Sanmina är en av de stora ”drakarna” som valt att ha kvar sin tillverkningsenhet i Sverige. Och genom att hitta en tydlig nisch har man lyckats väja för de senaste årens kriser, för att nu växa ytterligare.

Sanmina i Örnsköldsvik representerar en av de stora inom kontraktstillverkning. Det multinationella företaget ligger på plats nummer 6 globalt i 2012 års ranking av kontraktstillverkare av elektronik (enligt data från Manufacturing Market Insider). Det globala "fotavtrycket" är också spritt över stora delar av världen med runt en tredjedel av produktionen i Europa, en tredjedel i Nordamerika, samt en tredjedel i så kallade lågkostnadsländer. Det är också ett av de företag som har kunnat växa - trots den slalombacke av lågkonjunkturer som tvingat tillverkare att väja än hit, än dit, de senaste åren. Fabriken i Sverige är byggd på åttiotalet men har tidigare drivits i annan regi, bland annat Siemens Medical, innan den senare gick över till Sanmina. Det är därför naturligt att medicinteknik är ett av de områden som företaget har sin styrka inom: – Vi är otroligt starka på medicinsidan. Där har vi också vuxit enormt mycket. Vi har idag ett tjugotal komplexa produkter där vi gör allting. Vi packar sedan produkten som inte öppnas förrän på sjukhuset. Ett sådant förtroende har vi kunnat få då vi har bra system och bra rutiner i produktionen, säger Tord Berggren, Plant Manager och vd för Sanmina Sverige. Han förklarar att Sanmina på global nivå bland annat tagit in nyckelpersoner från kundsidan som sedan har hjälpt till att sätta upp tydliga system och rutiner för krävande produkter. Att man skaffat kompetens inom medicinteknik har också gjort att man vunnit kunder från segment med liknande krav, exempelvis inom försvar och avancerad elektronik. Ingen kris i syne Många företag i den nordligare delen av Sverige har meddelat att lågkonjunkturen har gått relativt obemärkt förbi i dessa delar av landet. Sanmina är i det avseendet inget undantag: – Det har gått fantastiskt bra för oss, egentligen har vi inte haft någon dipp. Det har varit en liten minskning i produktionen innan sommaren men utöver det fortsätter vi att växa. Skillnaden mot vissa andra företag är att vi har väldigt många olika kunder. Vi jobbar inom både medicin, försvar och industri. De brukar inte få sina dippar samtidigt. Ett exempel på att man följt lite andra cykler är att den ”stora krisen” 2008 inte bara gick obemärkt förbi, 2009 gjorde man också något av ett rekordår. Just att stå brett med sina ben fördelade inom olika segment har varit en medveten strategi som man arbetat flitigt med.
"Marknaden har mognat och idag vågar kunder lämna ut mer färdiga system än vad man gjorde tidigare."
En annan faktor har varit att man satsat på tjänster som ligger runt rollen som tillverkare. Hit nämns teknisk support, funktionsteknik och logistik i form av exempelvis komponentval och olika leverans- och lagerlösningar. Vissa av Sanminas kunder har efterfrågat sådana tjänster och kompetens som därför successivt byggts upp. Till det hör också att man har ökat på konstruktions- och utvecklingssidan för att kunna vara mer kompletta inom prototyper. Att Sanmina valt att ha kvar sin bas i Sverige betyder att man kan arbeta efter ett så kallat Gateway-koncept. Det innebär att en prototyp kan börja sitt ”liv” vid den lokala enheten och då finnas nära kunder i behov av tjänster eller förändringar. När produkten är redo att "rampas" upp kan den sedan flyttas över till de enheter som är bättre lämpade för serieproduktion i stora volymer. Hur pass viktigt är det idag att erbjuda andra tjänster än just bara produktion? – Det vi har kunnat se är att det här är en utveckling som accelererar. I början tillverkade vi mycket kretskort och sedan lite färdiga lådor. Det var relativt låg nivå egentligen, men marknaden har mognat och idag vågar kunder lämna ut mer färdiga system än vad man gjorde tidigare. Vi har idag också de system som krävs för att kunna hantera de krav det innebär. Man kan sammanfatta med att säga att förut var vi ett producerande bolag, sedan blev vi mer produktionstekniska och idag vill våra kunder också att vi ska kunna ta ansvar för utveckling, säger Tord Berggren.
"Jag ser inte att vi ska bli en högvolym-fabrik."
Han menar att det här är kundens möjlighet att kunna få ned kostnaderna – genom att ta hänsyn till tillverkningen redan i konstruktionsfasen. – Det går inte att pressa leverantörerna mer för att få ned priser. Då måste man istället titta på konstruktionen. En ständigt växande fabrik Sanminas fabrik byggdes alltså på 80-talet. 2008 togs beslutet att bygga ut den med 50 procent, och nu görs ytterligare en insats för att förstora den. Idag omfattar lokalerna 10'000 kvadratmeter fabriksyta fördelat på cirka 360 anställda. Ett nytt renrum har lagts till och man har fortsatt resan med att anställa ingenjörer. Sammantaget har man nära 100 ingenjörer vid bolaget i dagsläget. Hur ser ni på den roll ni har idag, kan ni tänka er att gå in i andra segment? – Just nu ligger vi i de segment vi vill ligga, men det beror på om vi har en ”match” någonstans. Jag ser inte att vi ska bli en högvolym-fabrik. Hela organisationen är uppbyggd som high mix / low volume. Stora volymer konkurrerar vi inte på. Det här är inte en högautomatiserad fabrik på det viset. Däremot är vi otroligt effektiva på det vi gör. Parallellt med fördubblingen av fabriksyta har man också gjort omfattande investeringar inom områden som test och mät, ytmontering och box built-utrustning. Med det sagt, hur ser framtiden ut för Sanmina i Örnsköldsvik? – Vi ska nu försöka använda de här investeringarna till att vinna ytterligare kunder. Vi har ett par kunder i designfasen, både befintliga och nya. Det ser i övrigt väldigt positivt ut. Det tog oss fyra år att fylla första fabriksexpansionen, tanken är att hålla den tidsplanen och fylla den andra. Infograf: © Evertiq
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1