Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bellemedia-dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 augusti 2013

Tufft för Anoto – som tvingas förändra

Lundabaserade teknikbolaget Anoto, som tillverkar bland annat läspennor, står inför förändringar på grund av minskad lönsamhet.
Under det gångna kvartalet har verksamheten i Lund minskat med 27 tjänster. Nettoeffekten av omorganisationen kommer att bli en total årlig kostnadsbesparing på cirka 30 miljoner kronor.

Syftet är att skala ned den svenska verksamheten till en affärsenhet med inriktning på forskning och utveckling inom hårdvara. Utöver det har man också förberett sammanslagningar av andra ansvarsområden tillsammans med internationella dotterbolag.

Vd Stein Revelsby sade:

”Vårt rörelsekapital var högt vid utgången av kvartalet medan likviditeten var låg delvis på grund av ett stort antal pennor i lager. Försäljningen i början av det andra kvartalet var svag och inga större affärer stängdes under kvartalet som helhet. Anoto lider av att ha varit alltför beroende av ett fåtal partners med begränsade resurser inom försäljning.”

”Efter flera kvartal med svag försäljning har vi, efter kvartalets utgång, börjat överväga strategiska alternativ avseende C Technologies, inklusive försäljning. Effekten på rörelseomkostnaderna från en försäljning skulle innebära en årlig besparing på 10 MSEK.”

Omsättningen för perioden uppgick till 78 (111) MSEK. Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 35 (54) MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till -52 (-11) MSEK och resultat efter skatt för det andra kvartalet till -31 (-8).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2