Annons
Annons
Annons
Annons
© 3quarks-dreamstime.com Embedded | 19 augusti 2013

Utökad utbildning inom inbyggda system

För tredje gången startar Agstu AB en avancerad teknisk yrkesutbildning på distans knuten till Myndigheten för yrkeshögskolan (statlig utbildning). Utbildningen heter Tillämpad Elektronik för Inbyggda System (TEIS).

AGSTU beslutade att i år öka på med 5 extra platser till de redan antagna 30 studeranden, för att hjälpa till att möta behovet av teknisktutbildad personal inom området inbyggda system. AGSTU stödjer behovet för personer vilka vill vidareutbilda/kompetensutveckla sig på sin arbetsplats eller omskola sig inom Hårdvarunära C-programmering, VHDL-programmering, FPGA-teknologi och/eller systemkonstruktion för inbyggda system. Kunskapen uppdateras ständigt, eftersom området förändras snabbt och AGSTUs stora nätverk inom inbyggda system gör att kurserna kan vara ”up to date”. Yrkesutbildningen skiljer sig från högskoleutbildningar genom att den är tillämpad och kunskapsinnehållet är helt styrt från industrin. AGSTU har stor hjälp att utveckla kurserna från framstående företag i Silicon Valley, USA, FPGAworld (internationell konferensens anordnad av AGSTU) samt nätverk, dels från en aktiv ledningsgrupp dels de företag som de studerande utför sin LIA (Lärande i arbete) hos. Utbildningen är uppbyggd så att kraven på gedigen yrkeskunskap är höga och alla studerande som tar examen är anställningsbara med mycket kort startsträcka för det anställande företaget.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1