Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alexan24 dreamstime.com Teknik | 30 augusti 2013

Pengar till produktionslyftet för arbetsmiljöfrågor

3 000 000 kronor har tilldelats Produktionslyftet för att ta fram och testa ett upplägg för att lyfta arbetsmiljöfrågor tydligare i programmets metodik. Metodiken kommer att utprovas i utvalda pilotföretag.

Inom svenska företag finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet vänder sig till såväl mindre, medelstora som stora företag som har viljan att förbättra sin konkurrenskraft. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz har som projektledare vid Swerea IVF tilldelats 3 000 000 kronor av AFA Försäkring för att utveckla metodiken så att arbetsmiljön kan förbättras parallellt med att företagen blir effektivare och ökar sin konkurrenskraft. Produktionslyftet har redan arbetat med drygt 160 företag och programmet har nyligen förlängts för ännu en period; med medlen från AFA Försäkring kan verksamheten breddas ytterligare. – Tanken är att vi ska arbeta för att få in arbetsmiljödelarna tydligare i vår metodik, berättar Birgitta Öjmertz. Förutom medel till metodutvecklingen ska pengarna också användas för att testa metodiken i ett antal utvalda pilotföretag. Caroline Jarebrant är ergonom och industriforskare vid Swerea IVF och en av dem som står bakom ansökan. Caroline kommer även att vara drivande i arbetet. – Arbetsmiljöfrågor ska inte hanteras isolerat utan behöver ingå i företagens ordinarie produktionsutveckling och förändringsprocess, säger Caroline Jarebrant. Genom kopplingen till Produktionslyftet kan företagen få stöd av såväl Lean-coacher som arbetsmiljöexperter, vilket ökar möjligheterna att finna hållbara lösningar. Projektet förväntas leda till positiva effekter för såväl medarbetare som verksamheten i form av produktionsflexibilitet, bättre arbetsmiljö vad gäller till exempel variation i fysisk och mental belastning och i förlängningen bättre hälsa, färre arbetsskador och arbetssjukdomar samt minskad sjukskrivning.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1