Annons
Annons
© circotasu-dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 september 2013

Unionen skeptisk till regeringens FoU-förslag

Strax innan sommaren presenterade regeringen ett förslag på ett skatteavdrag för FoU. Unionens undersökning visar att företagen styrs av andra motiv för var de förlägger sin FoU-verksamhet.

– Regeringens ambition att införa ett skatteavdrag för FoU är god, men riskerar att skjuta bredvid målet. Det finns mer träffsäkra och effektiva sätt att stimulera företagens FoU i Sverige, säger Unionens förbundsordförande, Cecilia Fahlberg. Av de tillfrågade FoU-cheferna uppger 80 procent att tillgång till kompetens är den viktigaste faktorn när företagen beslutar om var man förlägger sin FoU-verksamhet. Ytterligare faktorer som är viktiga enligt FoU-cheferna är närhet både till marknaden och till företagets tillverkning. Statliga åtgärder som bidrar till ökad tillgång till kompetens kommer också högt på företagens önskelista. Det handlar bland annat om ett väl fungerande utbildningssystem och möjlighet till gemensamma forskningsprojekt med universitet och forskningsinstitut. – Regeringens högsta prioritet bör vara att stärka tillgången till efterfrågad kompetens i Sverige. Det är mer långsiktigt att förankra och förstärka företagens FoU-investeringar i Sverige genom tillgång till kompetens, attraktiva FoU-miljöer och samarbeten än genom generella skattelättnader som enkelt kan kopieras av konkurrerande länder, säger Cecilia Fahlberg. På uppdrag av Unionen har undersökningsföretaget Ipsos intervjuat 300 forsknings- och utvecklingschefer per telefon. Undersökningen genomfördes september 2012. Företagen är uppdelade på små, medelstora och stora företag, samt på tjänste- respektive varuföretag.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2