Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© michal-kowalski-dreamstime.com Teknik | 05 september 2013

Regeringen vill ge 700 miljoner till miljöteknikföretag

I den kommande budgetpropositionen kommer regeringen föreslå en ny grön investeringsfond för att förbättra tillgången till riskkapital för miljöteknikföretag. Fram till och med 2020 avses cirka 700 miljoner kronor satsas i fonden.

– Det behövs mer riskvilligt kapital till duktiga svenska miljöteknikföretag. Ska man kunna ta steget från idé till färdig produkt måsta man redan i ett tidigt skede kunna säkra att det finns finansiering för gröna innovationer. Med den nya gröna investeringsfonden kommer fler små- och medelstora miljöteknikföretag få möjlighet att växa och utvecklas, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Med den gröna investeringsfonden vill regeringen förbättra förutsättningar att finansiera idéer som tydligt kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid och nå en hållbar energianvändning. Regeringen har givit ALMI företagspartner AB och Energimyndigheten i uppdrag att ge förslag på hur fonden ska utformas, och båda myndigheterna kommer fylla en viktig roll i genomförandet. Fonden kommer tillföras cirka 175 miljoner kronor från respektive myndighet. Till det kommer medel från EU:s regionalfond, givet EU-kommissionens beslut, vilket innebär att den gröna investeringsfonden sammanlagt kommer omfatta cirka 700 miljoner kronor. Om dessa pengar i motsvarande mån matchas av privat riskkapital kan omkring en miljard kronor komma satsas i lovande svenska miljöteknikföretag. Den gröna investeringsfonden ska gå in med riskkapital i tidiga skeden i små miljöteknikföretag. Fonden kompletterar och förstärker därmed regeringens befintliga Miljöteknikstrategi, där 400 miljoner kronor satsas mellan 2011 och 2014 på att hjälpa fler svenska miljöteknikföretag ut i världen. Den globala marknaden för miljöteknik uppskattas idag vara värd två triljoner euro, och förväntas fördubblas till år 2020.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2