Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© blotty-dreamstime.com Analys | 10 september 2013

Stillastående produktion och orderingång

SCB:s statistik över industriproduktion och orderingång visar att marknaden var stillastående under juni-juli.

Produktionen inom industrin minskade med 0,4 procent i juli jämfört med juni, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med juli 2012 minskade produktionen däremot med 5,2 procent. Uppgången i juni följdes av en marginell nedgång i industriproduktionen under juli. Inom industrins delbranscher var utvecklingen fortsatt blandad med en viss övervikt av positiva utvecklingar, trots nedgången i den totala industrin. Starkast utveckling hade motorfordonsindustrin medan elektronikvaruindustrin var den delbransch som utvecklades svagast. Industrins orderingång visade en ökning på 0,3 procent i juli jämfört med juni. Vid en jämförelse mellan juli i år och motsvarande månad föregående år var även där utvecklingen svagt positiv med en ökning på 0,6 procen. Den svaga uppgången innebar för andra månaden i följd en positiv utveckling för industrins orderingång. Bland industrins delbranscher var utvecklingen blandad med en majoritet av positiva förändringar. Starkast utveckling i juli hade annan transportmedelsindustri och motorfordonsindustrin medan övrig maskinindustri stod för den största nedgången.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2