Annons
Annons
© dmitry-bomshtein-dreamstime.com Analys | 12 september 2013

Trög återhämtning för teknikföretagen

Orderingången för teknikföretag i Sverige fortsätter att öka, men inte lika snabbt som tidigare, skriver Teknikföretagen i sin senaste barometer.

– Före sommaren var det bil- och transportmedelsindustrin som drog industrin och många leverantörsföretag upp från konjunkturbotten. Ordertillväxten har sedan fortsatt men i en mer dämpad takt särskilt på hemmamarknaden, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. – Det är bl.a. byggindustrin som tynger och här är orderingången fortfarande fallande för de svenska leverantörerna. Ordertillväxten för bilindustrins leverantörer till kunder i Sverige har dämpats, men här bör vi ha i minnet att tillväxten före sommaren var mycket stark. Positivt är att orderingången inom export är klart högre och att den inte heller dämpats mer än marginellt. Bil- och transportmedel fortsätter att öka starkt. För maskinindustrin är orderingången mer oförändrat svag - men här rapporterar leverantörsföretagen ett lyft på export och här hemma, så ett omslag kan vara på gång. Fortfarande är det endast 30 procent av företagen som utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut och det är enbart 12 procent som anger brist på yrkesarbetare. Båda siffrorna är dock något bättre än vad som rapporterades före sommaren. – Sammanfattningsvis ser vi en fortsatt uppgång i konjunkturen även om uppgången i order just nu är något mer begränsad än före sommaren, avslutar Anders Rune.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1