Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© different-feelings/swinnerrr-dreamstime.com Elektronikproduktion | 18 september 2013

Sveriges Ingenjörer: Sverige har råd att finansiera visioner

Sverige är ett av få länder som har möjlighet att finansiera en utveckling som håller långsiktigt. Regeringen missar chansen och lägger allt för stor tonvikt på kortsiktig konsumtion, skriver Sveriges Ingenjörer med anledning av budgeten.

Sveriges Ingenjörer skriver att de hade sett fram emot en mer framåtblickande budget. – Begränsa kortsiktiga initiativ och lita på att våra medmäniskor kan se bortom nästa mandatperiod och mot de reformer som tryggar vår ekonomi i det längre perspektivet. Vi är beroende av svenska företag med möjlighet att bygga på Sveriges kvaliteter. För det krävs fortsatta investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer önskar tydlighet kring budgetmålet. Att klara 1 procent överskott ter sig synnerligen osannolikt. – Omdefiniera målet, satsa gärna offensivt men gör det långsiktigt. Använd Sveriges förhållandevis starka position i tider av internationellt ekonomiskt lågtryck. Vi är ett av få länder med förutsättningar att finansiera visioner. Om regeringen gör det ställer vi oss gärna bakom ett nytt budgetmål. Kanske ett balansmål, säger Peter Larsson. Han fortsätter: – Arbeta aktivt med näringspolitiken. Jobben skapas inte på arbetsförmedlingen. Vidare skriver man att den mödosamma vägen att fortsätta rekonstrueringen av utbildningssystemet är ett plus i budgeten. Likaså att ge miljöinvesteringar en ökad roll i små- och medelstora företags växtkraft. Dessa gynnas också av förslaget om skatteincitament för forskning och utveckling, vilket är positivt. – Däremot lyser uppföljningen av regeringens egen innovationsstrategi med sin frånvaro. Innovationslandet Sverige kräver något annat, säger Peter Larsson.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2