Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rasa-messina-francesca-dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 september 2013

Massivt sparpaket hos Volvo

Volvokoncernen har beslutat föra samman ett antal åtgärder i ett koncernövergripande effektiviseringsprogram.

Det här betyder att neddragningar av antalet anställda och konsulter på tjänstemannasidan samt effektiviseringar i det globala industrisystemet är att vänta. De identifierade åtgärderna spänner över ett stort antal verksamheter och områden, varav merparten ligger inom Volvokoncernens lastbilsverksamhet. Åtgärderna kommer att kommuniceras löpande i takt med att de genomförs. Programmet beräknas medföra omstruktureringskostnader på totalt cirka 5 miljarder kronor. ”Vi för nu samman dessa åtgärder i ett övergripande program för att på det sättet ge en bättre bild av både effekterna och tidsplanen för genomförandet av vår omfattande och genomgripande strategi” säger Volvos koncernchef Olof Persson.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2