Annons
Annons
Annons
Annons
© Analog Devices Application Notes | 14 oktober 2013

Model-based design ... - sida 2

Det finns flera steg inom MBD som tillåter optimering av enskilda uppgifter i den övergripande utvecklingen. Dessa uppgifter kan utföras av olika utvecklingsingenjörer eller -grupper och sedan kombineras till den övergripande konstruktionen och det kompletta systemet.

Med denna metod kan en högre grad av abstraktion av de individuella åtgärderna tillämpas, vilket resulterar i ett övergripande utvecklingsflöde optimerat för den givna sluttillämpningen. Kort sagt kan utvecklare med hjälp av MBD expandera från mer klassiska utvecklingsscheman och gå direkt från modellskapande till simulering, kodgenerering och HIL-test, på ett kontrollerat sätt som gör inkrementella förändringar i systemet beteende möjliga utan en fullständig omdesign av systemet. I bild 3 -­- Konceptet med MBD-implementering, visas de olika utvecklingsfaserna och omfattningen av enskilda steg i flödet. Dessa steg beskriver tillsammans "standardflödet" för MBD. Från ett motorstyrdesignsperspektiv är de:
[bullet-list] Konceptet med drift - Allmän funktionalitet i motorsystemet Anläggningsmodellering/arkitektur - Utveckling av motormodeller, belastning, kraftelektronik, signalbehandling etc. Styrenhetsmodellering och krav - Kodarbaserad fältorienterad styrning av 3-fas PM-motor Analys och syntes – Detaljerad design - Modeller skapade ovan används för att identifiera dynamiska egenskaper av anläggningsmodellen - Finjustering och konfiguration av systemet Validering och test - Offlinesimulering och/eller realtidssimulering - Utredning av tidsrespons av det dynamiska systemet Installation på inbäddat mål – Full drift - Automatisk kodgenerering - Test och verifiering - Uppdatering av styrenhetsmodell
Tillsammans utgör detta en flerstegs metod för inpassning av den allmänna designen och gör så att individuella styrsteg kan analyseras separat. När maskin- och programvaruspecifikationen har slutförts, kan den kompletta systemarkitekturen konfigureras för installation av såväl specifika algoritmer och funktioner för systemet som helhet (se bild 4). Simulering av styrenhet och anläggningsmodeller kan utvärderas. Offlineutveckling av algoritmer utan tillgång till maskinvara kan utformas och finjusteras för att möta övergripande systemprestandakrav. Initial kodgenerering, antingen med "återanvändnings" av befintlig kod eller med kod genererad av ett kodgenereringsverktyg, kan installeras på den inbyggda styrenheten för att jämföra systemsimuleringen på en PC med de faktiska implementerade data på en maskinvarumål. En utvecklare måste beakta komplexiteten av modellen när han eller hon definierar en korrekt balanserad struktur för MBD. Däremot, när ett balanserat koncept realiseras, är det möjligt att snabbt ändra oberoende modeller inom konstruktionen och uppnå mer exakta resultat från hela drivsystemet. Alla bilder © Analog Devices.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1